Arkivnyhed - Kan være forældet

Ledige er godt tilfredse med Jobcenter København trods corona

En ny rapport fra VIVE slår fast, at der er stor tilfredshed med Jobcenter København blandt ledige københavnere.

Der er generelt stor tilfredshed blandt de københavnske ledige med, hvordan de bliver mødt og hjulpet på jobcenteret. Det slår en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, fast. Og de gode resultater glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

"Ledige københavnere skal selvfølgelig opleve, at de bliver taget godt imod og behandlet ordentligt på jobcentret. Og undersøgelsen viser, at der er generel høj tilfredshed med vores indsats, og det endda efter en periode præget at corona med fysisk lukkede jobcentre og flere ledige. Så det er jeg rigtig godt tilfreds med", siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Over 400 ledige i to kategorier – udsatte ledige eller job- og uddannelsesparate - er i efteråret 2020 blevet spurgt om bl.a. deres oplevelse af seneste samtale, inddragelse i egen sag og den generelle tilfredshed med Jobcenter København.

Her viser det sig, at 93 procent af de job- og uddannelsesparate er tilfredse med deres seneste samtale i jobcenteret. For de udsatte ledige er tallet 80 procent. Og 81 procent af de udsatte ledige føler sig ikke dårligt behandlet af jobcenteret, mens 94 procent af de job- og uddannelsesparate har samme fornemmelse.

”Mange ledige siger i undersøgelsen, at sagsbehandleren var lyttende, forstående, fagligt kompetent og kendte deres sag. Det fik flere ledige til at føle sig motiverede efter samtalen, og det er jeg selvfølgelig glad for at høre. Det tyder på, at vi når borgerne på en god måde”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Ledige føler fremdrift

Undersøgelsen måler også på, om der er fremdrift i forløbet på jobcenteret.

Her siger de ledige, at de oplever fremdrift, når de kommer i job eller uddannelse, får en praktikplads eller andre relevante tilbud og muligheder.

Kun 18 procent af de job- og uddannelsesparate føler i mindre eller lav grad, at der er fremdrift i deres forløb. For de udsatte ledige er tallet 20 procent.

”Vi skal sikre, at de ledige får tilbud, de oplever som relevante, og undersøgelsen viser, at det går meget godt. Vi har været udfordret i 2020 af, at mange praktikker har været aflyst, og det har selvfølgelig påvirket fremdriften. Men vi skal hele tiden have et benhårdt fokus på, at samtalerne og vores tilbud ikke opleves som spild af tid”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Kun mindre påvirkning af coronaen

Den relative høje tilfredshed blandt både udsatte borgere og job-og uddannelsesparate kan virke overraskende set i lyset af coronaens konsekvenser med fysisk lukkede jobcentre i store dele af 2020 og et bundfrossent arbejdsmarked.

Men ifølge undersøgelsen er det lykkedes for sagsbehandlerne at holde en god kontakt med borgerne under nedlukningerne – også via telefon- og videosamtaler.

”Det er overraskende positivt, at sagsbehandlerne har kunnet holde så god en kontakt under besværlige forhold. Det tager jeg hatten af for. Nu gælder det så om at holde fast i de gode takter, når samfundet snart lukker op, og virksomhederne igen får brug for folk”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

 

Fakta om undersøgelsen

I løbet af efteråret 2020 gennemførte Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, interviews med 405 ledige, der lige havde deltaget i en samtale, på otte københavnske jobcentre.
Undersøgelsen består af syv spørgsmål, der besvares på en skala fra 1-5, i kategorierne: den gode samtale, generel oplevelse med jobcentret, inddragelse, tillid, information, fremdrift og borgernes eget bidrag til fremdrift.

Job- og uddannelsesparate ledige ligger generelt højere på alle syv spørgsmål, sammenlignet med gruppen af udsatte borgere.
Undersøgelsen bliver gentaget i 2021 og 2022 for at følge udviklingen i de lediges oplevelser.

Undersøgelsen kan hentes her