Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Kvarterplan sætter rammerne for udviklingen af Bispebjerg Bakke-kvarteret

Den nye kvarterplan skal sikre, at kvarteret i Nordvest socialt, fysisk og kulturelt udvikler sig og bevæger sig væk fra statussen som udsat byområde. Der er i alt afsat 78,8 mio. kr. til den femårige områdefornyelse.

Bispebjerg Bakke-kvarteret i Nordvest er en spraglet bydel. Her findes ikoniske bygningsværker som Grundtvigs Kirke og Dansekapellet dør om dør med de lokale ildsjæle i Sjakket, kreative erhverv, spisesteder med mad fra hele verden og boliger, der er til at betale.

Mod syd møder du et gammelt industrikvarter, der er under forandring med nye erhverv og boligbyggerier, og længere nordpå dominerer almene boligbyggerier fra mellemkrigstiden. Mod øst og vest er der store grønne områder, og det grønne går også igen i den centrale del af kvarteret. Men meget af det er nedslidt, og der mangler attraktive byrum og faciliteter, som kan understøtte lokale fællesskaber.

På den baggrund har områdefornyelsen sammen de lokale udarbejdet en kvarterplan, som sætter fokus på en udvikling af kvarteret, der skaber flere attraktive byrum, bedre grønne områder, stærke institutioner og fællesskaber samt bedre livschancer for børn og unge. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er begejstret for den fremlagte plan:

- Bispebjerg Bakke-kvarteret byder på ufattelig mange kvaliteter og engagerede borgere, og kvarterplanen viser meget præcist, hvor det er nødvendigt at løfte området set fra et lokalt perspektiv. Og det skal vi selvfølgelig bakke op om politisk. Beboerne i området har taget områdefornyelsen til sig og lavet et flot stykke arbejde, som viser vejen til en varig positiv udvikling af kvarteret, og det er jeg både taknemmelig for og meget begejstret over, siger Ninna Hedeager Olsen.

Konkret vil områdefornyelsen blandt andet arbejde med en omdannelse af Bispebjerg Torv med forbedrede muligheder for byrumsaktivitet, kulturarrangementer og ophold til gavn for beboere og besøgende på Bispebjerg Kirkegård.

Der skal også etableres en ny indgang til Bispebjerg Kirkegård på hjørnet af Frederiksborgvej og Skoleholdervej, der skaber bedre adgang mellem kirkegården, Bispeparken og det omkringliggende kvarter.

Og så ønsker de lokale sig også en grøn og attraktiv rute for bløde trafikanter, der kobler den nordlige del af Bispeparken og Bispebjerg Torv med Lersøparken, med henblik på at skabe bedre forbindelse og tryghedsskabende flows af fodgængere og cyklister igennem området

Fakta

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke har fem år og 78,8 mio. kr. til at igangsætte og understøtte en positiv og helhedsorienteret udvikling for Bispebjerg Bakke. Kvarterplanen er områdefornyelsens arbejdsprogram for de næste fem år og er udarbejdet i tæt dialog med lokalområdet.

Kvarterplanens projekter er lokalt forankrede og gennemføres i dialog med beboere og aktører for at sikre, at løsningerne tilpasses lokale behov.

Hvor der er behov for yderligere finansiering af projekterne, vil den blive søgt hos bl.a. statslige og private fonde og puljer samt via de kommunale budgetforhandlinger.

Alle projekter kan realiseres i en basisversion inden for kvarterplanens økonomiske ramme, mens nogle projekter skal have ekstern medfinansiering for at kunne realiseres i fuld skala.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550