Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Kvarterplan sætter rammerne for udvikling af Haraldsgadekvarteret

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads er klar til at præsentere den kvarterplan, som skal sikre, at kvarteret socialt, fysisk og kulturelt udvikler sig og bevæger sig væk fra statussen som udsat byområde.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker op om planen.

Haraldsgadekvarteret på ydre Nørrebro byder både på levn fra 1900-tallets store industriarbejdspladser, blandet arkitektur, flere store uddannelsesinstitutioner og naturligvis boliger. Alt sammen er med til at skabe et mangfoldigt og sammensat nabolag, men den brogede blanding af indhold hjælper ikke til at skabe sammenhæng i kvarteret, og brede asfaltavenuer giver plads til vanvidskørsel og afskærer sammen med togbanen samtidig området fra den omkringliggende by. Derfor fokuserer kvarterplanen blandt andet på byrum, trygge trafikforbindelser og begrønning af kvarteret.

Der er en lokal efterspørgsel på at få gjort op med de problemer, som den fragmenterede udvikling af Haraldsgadekvarteret har ført med sig, og det skal vi naturligvis støtte op om fra politisk side. Området har en masse kvaliteter at byde på, og med bedre og mere tryghedsskabende byrum og et mere grønt udtryk får kvarteret et løft, som det fortjener.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester

Udover byrum og begrønning m.m. vil områdefornyelsen også have fokus på kultur, sundhed og fællesskaber samt at skabe et fundament for bedre livschancer og bedre uddannelse for børn og unge i lokalområdet. Områdefornyelsens vision er, at Haraldsgadekvarteret skal være et oplevelsesrigt, sammenhængende, grønt og mangfoldigt kvarter. Beboerne skal trives i det nære trygge naboskab og i kvarterets fællesskab. Kvarteret skal forbinde bydelene Østerbro, Nørrebro og Bispebjerg.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til kvarterplanen mandag d. 22. november. Områdefornyelsen ved Skjolds Plads har en samlet rådighedsramme på 78,8 mio. kr.

Fakta

Hvor København har udviklet sig hastigt de sidste 20 år har Haraldsgadekvarteret sammen med andre kvarterer i byen udviklet sig langsommere, og på visse områder haft en negativ udvikling. Disse kvarterer betegnes i Københavns Kommune som byens udsatte byområder og er omfattet af Politik for Udsatte Byområder, som en samlet Borgerrepræsentation har vedtaget.

Kvarterets beboere har en ringere gennemsnitsindkomst ift. resten af København, ledigheden er højere og uddannelsesniveauet lavere. Alle parametre der er med til at indikere, at der her bor flere københavnere, som ikke har de samme livschancer, som den gennemsnitlige københavner.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V