Arkivnyhed - Kan være forældet

Kongens Nytorv bliver lukket for biler i forbindelse med et hyldestshow til dronningen

Fredag den 12. januar afholder TV 2 og DR et hyldestshow til H.M. Dronning Margrethe II, og derfor bliver en række gader ved Kongens Nytorv lukket for biltrafik.

Fredag den 12. januar afholder TV 2 og DR et hyldestshow til H.M. Dronning Margrethe II.

I den forbindelse bliver en række gader ved Kongens Nytorv lukket for biltrafik.   

Der skal sættes en stor scene op i forbindelse med arrangementet.

Derfor er det nødvendigt at lukke for biltrafik i nordgående retning på Kongens Nytorv fra tirsdag den 9. januar.

Det drejer sig om Holmens Kanal fra Holbergsgade til Nyhavn. Det er den del af Kongens Nytorv, der løber forbi Det Kongelige Teater.

Det vil stadig være muligt at færdes på cykel og til fods, selvom der er spærret for biler.

For at sikre fremkommelighed for biler i området vil Toldbodgade, der på grund af byggearbejde ellers midlertidigt er ensrettet, blive åbnet for trafik i begge retninger. Det vil den være, mens der er spærret for biltrafik ved Kongens Nytorv.

Teknik- og Miljøforvaltningen har som vejmyndighed givet tilladelse til afspærringen.

“Der er tale om et stort TV-transmitteret show, og arrangørerne forventer, at der kommer en del mennesker. Det kan ikke undgå at give nogle trafikale gener - primært for biler. Det forsøger vi at afhjælpe bl.a. ved kortvarigt at åbne for færdsel i begge retninger af Toldbodgade,” siger Mikkel Halbye Mindegaard, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Fredag den 12. januar, hvor selve tv-showet løber af stablen, vil hele området ved Kongens Nytorv blive lukket for biltrafik, så der er plads til tilskuerne til showet.

Det meste af afspærringen vil blive fjernet umiddelbart efter showet fredag aften, men ved Det Kongelige Teater, hvor scenen er placeret, vil den sidste del af afspærringen først være fjernet midt på dagen lørdag den 13. januar, hvor der igen vil være fri passage i området for biler.