Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter er vedtaget

Borgerrepræsentationen har på mødet den 4. november 2021 vedtaget tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2019 for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter.
Billede
Kort over planområdet Vigerslev Bydelscenter

Plantillægget ændrer den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker
i Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter fra 500 m2 til 1.000 m2.

Kommuneplantillæggets indhold er ikke ændret i forhold til det offentliggjorte
forslag.

Sagens endelige behandling i Borgerrepræsentationen, inkl. høringssvar,
hvidbog og øvrige bilag kan ses her: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter| Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Du kan hente bekendtgørelsen som pdf nederst her på siden.