Arkivnyhed - Kan være forældet

Kom hjem til os

Det er til stor gavn for et udsat barn at have et frirum i en venskabsfamilie en gang om ugen. Men projektet Hjem til Os viser også, at barnet beriger venskabsfamilien med liv, latter og gode oplevelser.

Algoritmen gik lige i hjertekulen på Kathrine, da hun på Facebook så en annonce fra Red Barnet, hvor de søgte venskabsfamilier i Brønshøj. Hun og hendes mand havde drøftet, hvordan de kunne åbne deres hjem for et yngre barn, nu da deres egne døtre var blevet teenagere, men de stadig havde masser af omsorg og kærlighed at give.

”Vi ville gerne give et barn fra en udsat familie et andet blik på, hvordan et familieliv også kan være. Vi har tiden, roen og ressourcerne til at give et afbræk i hverdagen. Men det viste sig hurtigt at den pige, som vi blev matchet med i Hjem til os, har givet os lige så meget tilbage”, fortæller Kathrine.

Efter familien havde sagt ja til at binde sig på en aftale med et barn i et år, blev de matchet med Mira, der dengang var 6 år og lige var startet i 0.klasse. Pigens mor er alene med fire børn, og har nok at se til hverdagen.

Moren har stor kærlighed til Mira og hendes søskende og jeg har stor respekt for hende, for hun knokler jo! Men som venskabsfamilie har vi den ekstra tid til at hjælpe med Mira med matematik, at bage boller sammen og tage på legepladsen, men også i Tivoli for at se på julelysene. Vi har fået et lille menneske ind i vores liv, som vi tænker meget på i hverdagen og som vi glæder os til at se.
Kathrine
Venskabsfamilie

Kathrine og familien henter Mira fra fritten hver tirsdag og har hende til efter aftensmad, hvorefter de kører hende hjem til familien, der bor på Nørrebro.

”Mira har også åbnet mine døtres øjne for, hvordan andre familier lever i København. Og vi hjælper også familien med praktiske ting. Miras mor er god til at række ud, fx har min mand samlet nogle skriveborde hjemme hos dem og vi hjælper også med skriftlig kommunikation, da familien taler polsk derhjemme”.

Netværk er afgørende

Kathrine og hendes familie er en af de i alt 53 venskabsfamilier, der er med i projektet Hjem til Os. Projektet er et samarbejde mellem SOF og Red Barnet og har været i gang i siden 2022.

Familiebehandler i Familiehuset på BBU Amager, Kristina Heiberg Svensson, er en af de medarbejdere i SOF, der er med til at spotte de sårbare børn, som har gavn af en venskabsfamilie.

”Jeg er optaget af at styrke familierne hele vejen rundt og skabe varig og positiv forandring i udsatte børns liv. Derfor arbejder jeg altid med at inddrage netværket. Hjem til os er for familier med sparsomt netværk og som oplever, at barnet kunne have glæde af et frirum og en relation til en anden familie med overskud, der kan tilbyde positive oplevelser og samspil med barnet. Jeg oplever, at vores sårbare familier har stor glæde af at være samme med andre familier, der har overskud og her er Hjem til os virkelig en helt særlig frivillig indsats”, siger hun.

Når Kristina Heiberg Svensson skal henvise et barn til Hjem til os, er det en omfattende procedure, hvor forældrene er med til at udfylde et digitalt skema.

Det kan tage lang tid at udfylde skemaet, men hun oplever, at tiden er givet godt ud. Både for at barnet bliver matchet med den rigtige venskabsfamilie, men også fordi forældrene er med til at prioritere i det, der er vigtigt for dem i matchet. Det kan fx være antallet af andre børn i venskabsfamilien, deres madvaner eller traditioner.

”Det handler om det gode match. Det er et forpligtende samarbejde, hvor barnet er tilknyttet familien et helt år. Jeg kender ikke andre frivilligindsatser, hvor de frivillige committer sig så længe. Det lange forløb betyder, at barnet ikke oplever endnu et svigt, men får stabile voksne helt tæt på, og ofte fortsætter venskabet efter det år er gået. Den omfattende matchingproces er nødvendig, da venskabsfamilien får vigtig viden om barnet, så de har bedre forudsætninger for at møde barnet med omsorg og forståelse, fordi de netop har kendskab til barnet og dets ressourcer og evt. udfordringer, behov og ønsker”, siger hun.

Hjem til os er for børn på 5-13år. Hjem til os styrker barnets netværk og skaber sunde og stærke relationer, hvor barnet bliver en del af et fællesskab og udvikler sig.

Vi har fx en venskabsfamilie, der efter aftale med forældrene har købt en cykel til deres barn og lært barnet at cykle. Det er jo en kæmpe værdi for barnet. Venskabsfamilierne er stærke og har mange forskellige ressourcer, nogle kan også tage imod børn, der har udfordringer. Jeg oplever, at det virkelig aflaster familierne og børnene trives og får super gode oplevelser i deres venskabsfamilier.
Kristina Heiberg Svensson
Familiebehandler på Borgercenter Børn og Unge Amager

Enkelte bump på vejen

I Brønshøj gik de første måneder strygende hjemme hos venskabsfamilien, men så begynde Mira og hendes mor at aflyse aftaler. Venskabsfamilien rakte ud til Red Barnet, der undersøgte, hvor problemerne stammede fra.

”Vi fandt ud af der var nogle sproglige udfordringer for Mira, der taler polsk derhjemme og så min mands til tider sarkastiske humor. Så vi var nervøse for, at det hele nu gik i vasken. Men vi aftalte, at min mand holdt sig i baggrunden i en periode, og heldigvis har Mira og ham så efterfølgende opbygget en helt fantastiske relation i dag”, fortæller Kathrine.

For familiebehandler Kristina Heiberg Svensson er samarbejdet med civilsamfundet og frivilligindsatser en del af kerneopgaven.

”Vi får så meget forærende i form af støtte og netværk til sårbare familier, som ikke skal erstatte det professionelle netværk, men som kan noget helt andet. Jeg har eksempler på, at venskabsfamilien inviterede hele familien hjem til middag og hygge. Og en venskabsfamilie hjalp en forælder med nogle ansøgninger. Det går også den anden vej, hvor en forælder hjælp venskabsfamilien med noget el-arbejde, og jeg kunne blive ved. Jeg oplever, der opbygges varige nære relationer, hvor man hygger sig sammen og hjælper og støtter hinanden udover det, man forpligter sig til ved opstart, fordi det giver mening. Jeg kan ikke løfte min opgave uden netværket. Derfor skal vi styrke arbejdet med civilsamfundet og frivilligindsatser fx i form af Hjem til os eller andre gode tilbud hos fx Red Barnet.  Sårbare familier har ofte ikke selv overskuddet til at sætte sig ind i de muligheder, der er, og derfor har familierne brug for vores hjælp til at skabe kontakten”.

Vil gerne have en fremtid med Mira

Hjem til os varer 1 år og så er det op til både barnet og venskabsfamilien om de vil fortsætte. Kathrine var nervøs, da hendes år med Mira var gået.

”Jeg var ked af at projektet var slut og blev lidt nervøs for, om Mira nu også havde lyst til at forsætte med at komme hjem til os. Så jeg var meget glad og lettet, da vi fik at vide, at hun havde lyst til at fortsætte kontakten. Jeg glæder mig til, at hun er stor nok til selv at tage bussen herud og vi kan hygge en lørdag eftermiddag, hvor der lige er plads til det. Jeg ser en fremtid med Mira og hendes familie er en del af os nu”.

Mira er ikke pigens rigtige navn.

Fakta om Hjem til os

Hjem til os er et partnerskab mellem Red Barnet og Københavns Kommune. I projektet kobles børn i alderen 5-13 år, der har en sag i Borgercenter Børn og Unge, sammen med frivillige venskabsfamilier, som de besøger ugentligt igennem minimum et år. Formålet med de ugentlige besøg er, at børnene får et frirum fra hverdagen i en udfordret familie.

Hvis man som fagperson er i kontakt med et barn, der kunne have gavn af også at få en venskabsfamilie, kan barnet tilmeldes her: Fagfolk - Red Barnet

Hjem til os var i første omgang finansieret af Velux fonden til at løbe fra 2021 til start 2024 med et mål om 60 venskabsfamilieforløb. Nu er afprøvningsfasen snart forbi og målsætningen så godt som nået. Resultaterne er gode, og projektets midtvejsevaluering viste, at af de 17 venskabsfamilieforløb, der havde varet et år og formelt var afsluttet, havde hele 15 valgt at fortsætte relationen efter. Heldigvis fortsætter Hjem til Os også, da der i årets budgetforhandlingerne blev afsat midler til at fortsætte indsatsen.

 

 

Hjem til os styrker

  • Skoletrivsel
  • Trivsel, selvværd og selvtillid
  • Netværk
  • Stimulation og nye indtryk
  • Udsyn og indsigt
  • Frirum
  • Almen dannelse

Vil du vide mere?

Anne Pallisgaard Rasmussen

Kommunikationsrådgiver

Socialforvaltningen