Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavnske politikere skal tage stilling til nye regler for udeservering

Teknik- og Miljøudvalget skal den 22. maj tage stilling til nye retningslinjer for udeservering. Hvis politikerne nikker til administrationsgrundlaget, vil det blive sendt i høring. Herefter skal endelig beslutning om eventuelle nye regler træffes.

Den 22. maj skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et nyt sæt retningslinjer for udeservering i København.

Forvaltningen har på baggrund af tidligere drøftelser i udvalget lavet et udkast til et såkaldt administrationsgrundlag, som skal danne grundlag for forvaltningens udstedelse af tilladelser til udeservering i byen.

Og der er flere nye forslag på tapetet.

Politikerne skal tage stilling til, om restaurationerne fremover kan få tilladelse til udeservering tre år ad gangen – i stedet for, som i dag, at skulle søge om tilladelse hvert år.

Flerårige tilladelser vil gøre det nemmere for forvaltningen at sætte ind, hvis en udeservering ikke overholder reglerne. Forvaltningen vil bl.a. i sidste instans kunne inddrage en tilladelse til udeservering.

Og så skal politikerne tage stilling til, om der skal være et gebyr for at bruge et område til udeservering. Penge, som bl.a. vil kunne bruges på at føre tilsyn med, om udeserveringerne overholder reglerne. 

Teknik- og Miljøudvalget træffer ikke endelig afgørelse på mødet i maj. Hvis der er politisk opbakning til det nye administrationsgrundlag, vil planen i stedet blive sendt i høring, hvor restauratører, beboere, interesseorganisationer og københavnere kan give deres besyv med.

Og først efter høringen, skal det endelige administrationsgrundlag så behandles politisk. Det forventes at ske i efteråret. 

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) håber, at der kommer mange høringssvar:

”Der skal være plads til at sidde i solen på en cafe eller en bar og få en kop te eller en øl, men det skal også være muligt at komme forbi på fortovet, og københavnere i områder med mange restaurationer skal kunne få deres nattesøvn. Der er mange hensyn at tage, og jeg ser frem til at se resultatet af den kommende høring, og jeg håber, at der kommer mange høringssvar, så vi får et godt grundlag for at vedtage et administrationsgrundlag, der tager hensyn til både københavnere, beboere og restauratører,” siger hun.

På baggrund af et tidligere vedtaget medlemsforslag fra Ø, V, R og Å foreslår forvaltningen også at give restauratører mulighed for at søge om udvidede åbningstider for udeservering fredage og lørdage i sommerperioden. Ordningen skal kun gælde for restaurationer, der ikke ligger i Indre By eller på Indre Nørrebro.  Og det vil også være en del af den kommende høring.

Det oprindelige medlemsforslag blev bl.a. stillet efter offentliggørelsen af en undersøgelse om københavnernes forhold til udeservering, der viste, at 96 procent af københavnerne synes, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering.

”De fleste københavnere er glade for udeservering, men der er ingen tvivl om, at udeserveringerne er fortættet i Indre By og på dele af Nørrebro. Derfor giver det god mening at sprede udelivet ud og tillade lidt længere åbningstider for udeserveringer i sommerperioden udvalgte steder i den øvrige del af byen,” siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL), der stillede forslaget sammen med V, R og Å.

Politikerne skal også tage stilling til, om forvaltningen skal udvide en eksisterende forsøgsordning, hvor forvaltningen opmærker udeserveringsarealet i dele af byen. Det skal gøre det tydeligere for gæster, hvor grænsen for udeserveringen går og dermed nemmere for forbipasserende at komme forbi på fortovet. 

Aktuelt er der tegnet turkise prikker udenom udeserveringsarealet ved restaurationer i fire københavnske gader. Prikkerne skal gøre det helt tydeligt, hvor meget en udeservering må fylde. Det skal gøre det nemmere for gæster at holde sig indenfor reglerne, så der er fri passage på fortovet. Forvaltningen foreslår at udvide forsøgsordningen, så den i en treårig periode omfatter flere områder af byen. 

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender at sende det nye administrationsgrundlag for udeservering i høring, vil der være en offentlig høringsperiode på 12 uger, inden administrationsgrundlaget igen vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.