Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavnske politikere afsætter penge til udvidet udeservering i hele byen

Et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation har sikret, at restauratører og barejere også i år kan inddrage parkeringspladser til udeservering i København.

I år bredes ordningen for udeservering ud til hele byen, så restauratører og københavnere i alle bydele kan få glæde af ordningen, og så trykket på indre by bliver mindre. Og så skal de udvidede udeserveringer pakkes ned kl. 22 af hensyn til naboerne. Det glæder Line Barfod.

”København skal være en levende by med plads til mennesker og byliv. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal igen i år giver mulighed for at tillade udeservering på byens parkeringspladser. Jeg er glad for, at ordningen i år omfatter hele byen, så presset på indre by ikke bliver for stort, og at udeserveringerne skal pakkes sammen kl. 22 af hensyn til naboerne,” siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod.

De københavnske politikere har afsat 2,8 mio. kr. i den såkaldte overførselssag til at sikre, at det også i år er muligt at inddrage parkeringspladser til udeservering.

Efterslæb efter corona

Den udvidede udeserveringsordning blev i første omgang vedtaget politisk på Københavns Rådhus i 2020 for at give cafeer og restauranter mulighed for midlertidigt at udvide deres udearealer ved at inddrage fortove og pladser. Det skulle gøre det nemmere for de hårdt pressede restauratører at leve op til afstandskravene i forbindelse med covid-19 pandemien. Afstandskravene er væk, men mange restaurationer og barer har et efterslæb efter covid-epidemien.

Senest til klokken 22

Denne gang bliver ordningen dog spredt ud til hele byen og gælder derfor ikke kun for restaurationer i det indre København. Derudover vil den i år også gælde for både restauranter og barer.

Der kan kun søges om udvidet udeservering i områder, hvor parkeringsbelægningen ikke overstiger 120 pct. kl. 22.00, og så skal restauratører og barejere, der har fået tilladelse til udvidet udeservering, i år pakke den ekstra udeservering sammen senest kl. 22. 

Fakta

Ordningen om udvidet udeservering vil gælde i hele København fra d. 1. juni til d. 30. september 2022 og er et supplement til de almindelige retningslinjer og vilkår for udeservering. Eksisterende tilladelser til udeservering er derfor fortsat gyldige.  

Caféer, restauranter, barer, værtshuse mv. kan ansøge om udvidet udeservering foran facaden til deres restauration og på en større andel af fortove og byens pladser, end den ordinære ordning for udeservering giver mulighed for. Derudover kan der søges om at have udvidet udeservering på almindelige parkeringspladser, der ligger umiddelbart uden for restaurationens facade, hvis parkeringsbelægningsprocenten ikke overstiger 120 pct. kl. 22.00.

Det vil kun være muligt at ansøge om udeservering på almindelige parkeringspladser og dermed som udgangspunkt ikke på handicapparkeringspladser, erhvervsparkeringspladser, flexpladser eller parkeringspladser med el-ladestandere til elbiler.

Ordningen gælder kun for udeservering på vejareal, der har status af offentlig vej. 

Tilladelse til brug af ekstra areal vil også skulle godkendes af Københavns Politi. 

Ordningen om udvidet udeservering er politisk besluttet af forligspartierne i Københavns Borgerrepræsentation ved den såkaldte overførselssag 2022. Forligskredsen tæller alle partier i Borgerrepræsentationen bortset fra De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. 

Ordningen blev første gang vedtaget af de københavnske politikere i 2020, og i 2021 blev der fundet midler til at fortsætte ordningen. Ordningen skulle gøre det nemmere for restauratører og barer at leve op til afstandskravene i forbindelse med covid-19 pandemien. I 2020 gjaldt den både restaurationer og barer, men sidste år gjaldt den kun for restaurationer.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen