Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavnske borgmestre vil have lokalt forankrede julemarkeder

Julemarkeder i København skal i højere grad afspejle byen og være med deltagelse af københavnske producenter og lokale aktører. Nu har tre borgmestre inviteret lokale aktører til juleworkshop om fremtidens julemarkeder og juleaktiviteter i byen.

De københavnske julemarkeder skal være mere lokale og mindre ensartede, hvis det står til tre københavnske borgmestre.

De har derfor inviteret socialøkonomiske virksomheder, lokaludvalg, erhvervsliv, kulturhuse, væresteder, nuværende arrangører af julemarkeder og museer til en workshop den 10. januar.   

Formålet er at blive klogere på, hvordan Københavns Kommune kan understøtte lokalt forankrede julemarkeder i flere af Københavns bydele.

Workshoppen skal også hjælpe med at forbinde deltagerne, så de får nemmere ved sammen at stable mere lokale julemarkeder på benene.  

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) håber, at workshoppen vil hjælpe med at forbinde lokale kræfter, så der kan komme et solidt alternativ til de standardiserede julemarkeder.

”Mange københavnere er helt forståeligt dødtrætte af mange af de julemarkeder, der er i byen i dag. De har meget lidt at gøre med København. Metervarejulemarkederne har en volumen, der er svær at hamle op med for en kunsthåndværker, der ikke kan rive en måned ud af kalenderen for at passe en stand på et julemarked. Derfor har jeg taget initiativ til en workshop, hvor jeg håber, at vi kan blive klogere på, hvordan vi kan understøtte, at der kommer mere lokalt forankrede julemarkeder,” siger hun.

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) ser frem til at få input fra lokale aktører:

”De københavnske julemarkeder er alt for generiske og fyldt med overpriced bratwurst og fudge. Jeg synes, vi har en forpligtigelse til at sikre, at julemarkederne har en københavnerånd med bæredygtighed og kvalitet. Hvor man kan købe – eller måske kreere – sine julegaver. Jeg glæder mig derfor til workshoppen og til de mange inputs fra lokale aktører. Det kan forhåbentligt være med til at sikre, at vi i fremtiden ser julemarkeder, der bærer præg af den københavnske kultur og juletradition. Og som er medvirkende til, at både turister og byens borgere har lyst til at bruge en eftermiddag på et københavnsk julemarked,” lyder det fra kultur- og fritidsborgmesteren.  

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) siger, at julemarkederne bør have mere fokus på den danske jul:

”Julemarkeder af høj kvalitet i København kommer ikke af sig selv. Vi skal have større ambitioner end tilfældet er i dag, så også københavnerne får lyst til at tage deres familier med til julemarked. Julemarkederne bør have meget mere fokus på den danske jul og bør fremme københavnsk kunsthåndværk og danske fødevarer fremfor slatne churros, tynd glühwein og bratwurst af tvivlsom herkomst,” siger Jens-Kristian Lütken.

Fakta

Brug af offentligt vejareal til f.eks. julemarkeder kræver godkendelse af vejmyndigheden i Københavns Kommune. Her vurderer forvaltningen ansøgningen ud fra en række saglige og praktiske forhold, som sikkerhed, fremkommelighed og renhold.

Forvaltningen kan i en arrangementstilladelse ikke stille et specifikt vilkår om, at der eksempelvis skal være lokalproducerede varer på et julemarked, for det falder uden for vejlovens rammer.