Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns leverandører skal ansætte medarbejdere med handicap

Fra den 1. august skal leverandører til Københavns Kommune have medarbejdere med et handicap ansat. Det besluttede Borgerrepræsentationen på et møde torsdag aften.

For mennesker med et handicap er det ofte være svært at finde et job. Politikerne på Københavns Rådhus vil sikre, at flere mennesker med handicap kommer ind på arbejdsmarkedet ved at stille krav til, at virksomheder, der leverer varer eller tjenester til Københavns Kommune, skal have medarbejdere med et handicap ansat.

'Borgerrepræsentationen har netop vedtaget den sociale klausul. Det betyder, at kravet gælder fra august.

Det er socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø), der sidste år tog initiativ til sammen med en række andre partier at stille forslaget om det krav, som kommer til at gælde leverandører af en vis størrelse.

”Det er et stort problem, at mange mennesker med handicap ikke kan finde et job. Jeg vil gerne skubbe på for, at flere virksomheder får øjnene op for, at mennesker med et handicap også er værdifulde medarbejdere for dem. Særligt i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, er jeg sikker på, at mange virksomheder vil opdage, at det kan være en del af løsningen” siger Karina Vestergård Madsen og fortsætter:

”Mange virksomheder er ikke klar over, hvor meget kvalificeret arbejdskraft de går glip af, når de ikke også har fokus på at ansætte mennesker med et handicap. Det håber jeg, at den nye sociale klausul vil rette op på. Og jeg er overbevist om, at virksomhederne vil opleve, at de får nogle medarbejdere ind med kvalifikationer, som kan skabe stor værdi.”

Københavns Kommune stiller allerede i dag krav til, at kommunens leverandører skal have lærepladser og virksomhedspraktik.

Den nye klausul vil som udgangspunkt gælde for leverandører på kontrakter, der overstiger en samlet værdi på 5 mio. kroner. Et foreløbigt estimat viser, at kommunen indgår ca. 160 nye kontrakter om året i den størrelsesorden.

Det vil være op til den forvaltning, der indgår kontrakten, at foretage en konkret vurdering af, hvor mange mennesker med et handicap, den enkelte leverandør skal have ansat.

Fakta

Med det nye krav forpligtes leverandører til at have en eller flere personer med handicap ansat. Kravet kan opfyldes af leverandøren ved anvendelse af fx personer i fleksjob eller ansatte, der enten er:

  • på førtidspension med løntilskud (skånejob)
  • i beskyttet beskæftigelse
  • bevilliget personlig assistent
  • under isbryderordningen
  • bevilget tilskud til hjælpemidler
  • er ansatte med mentorstøtte
  • er ansat efter de sociale kapitler i overenskomsterne mm.

Vil du vide mere?

Ring til Socialforvaltningens pressetelefon på 2325 6653