Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns Kommune skal på jagt efter usunde boliger

Bygningsejere får tilbudt en gratis gennemgang og 90 pct. i tilskud til at udforme et dybdegående energirenoveringsprojekt.

Københavns Kommune har gennem mange år ydet tilskud til klimavenlige renoveringer af byens ejendomme. Bygningsfornyelsen skal hjælpe til at gøre boligejendomme sunde, så radiatoren ikke fyrer for gråspurvene gennem utætheder i murene, og utætte vinduer ikke skaber dårligt indeklima. Og med støttekroner fra EU’s bæredygtighedsprogram HORIZON2020 skal eksperter nu på jagt efter private etageejendomme i form af andels- og ejerforeninger samt mindre private udlejningsejendomme, som slår negativt ud, når det kommer til energiforbrug.

Som en del af projektet vil kommunen aktivt opsøge bygningsejere og tilbyde en gratis screening af ejendommen samt give 90 pct. i tilskud til at udforme forslag til et dybdegående energirenoveringsprojekt med det formål at løfte ejendommen fra et E, F eller G-energimærke til minimum C. Projektet skal gøre det lettere for særligt de ikke-professionelle bygningsejere at overskue muligheder og gevinster ved en dybdegående renovering. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser store muligheder i det forestående arbejde:

- Når vi fyrer for gråspurvene, koster det unødigt i både ressourcer og på vores CO2-regnskab. Derfor giver det rigtig god mening at være proaktiv og opsøge de bygningsejere, som kan nyde godt af kommunens hjælp og tilskudsordning, og det giver særlig god mening at fokusere indsatsen dér, hvor behovet er størst. Med denne indsats får vi forhåbentlig fornyet bygningsmassen i København, så den i fremtiden bruger langt mindre energi, end det er tilfældet i dag. Til glæde for både beboere, bygningsejere og klimaet, siger Ninna Hedeager Olsen.

Projektet forventes samtidig at lette forvaltningens sagsbehandling ved at øge kvaliteten af borgernes ansøgningsmateriale. I forbindelse med implementeringen vil der være ekstra fokus på at skabe kontakt til bygningsejere i eksisterende Områdefornyelser i Bavnehøj, Sundby, Folehavekvarteret, Bispebjerg Bakke og ved Skjolds Plads.

Fakta

Projektet har en samlet økonomisk ramme på 18,7 mio. kr. fordelt over tre år. Projektet er 90 pct. finansieret gennem den europæiske investeringsbanks ELENA-facilitet med 16,9 mio. kr. Der er en 4 pct. finansiering fra de private ejendomsejere med samlet 0,7 mio. kr. Disse midler betales direkte fra ejendomsejer til de private energirådgivere som egenfinansiering til udformning af energirenoveringsprojektet. Københavns Kommune finansierer de sidste 6 pct. svarende til 1,1 mio. kr. i form af medarbejderressourcer.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

1550 København V