Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns Kommune ændrer beregningsperiode for kalkulationsrenten under Frikøbsordningen

Som konsekvens af forholdene på rentemarkederne m.m. indfører Københavns Kommune en ændring af frikøbsordningen for de 1.247 ejendomme, som kommunen p.t. har ret til at købe tilbage.

Op gennem 1900-tallet solgte Københavns Kommune ejendomme med en klausul om, at kommunen kunne købe ejendommen tilbage på et senere tidspunkt. Siden 1996 har ejere af en sådan ejendom haft mulighed for at udskyde datoen for tilbagekøbet – eller helt at købe sig fri i henhold til den såkaldte Frikøbsordning.

Prisen for at udskyde eller købe sig fri afhænger blandt andet af en kalkulationsrente, som er den realrente, kommunen fastsætter, indtil nu på baggrund af de fem foregående års renteudvikling.

Denne praksis er nu udfordret af de seneste års usædvanlige udvikling i rente og inflation. Ved brug af den aktuelle femårige beregningsperiode ville kalkulationsrenten for det nye beregningsår således for første gang være negativ, nemlig minus 0,3 %.

For Frikøbsordningen er en rente på eller under 0 % uholdbar. For eksempel ville en borger ved en rente på under 0 % skulle have udbetalt penge for at udskyde kommunens tilbagekøb af en ejendom, mens et frikøb ville overstige ejendommens værdi.

Beregningsperioden for beregning af kalkulationsrenten ved udskydelse og frikøb ændres derfor fra den 1. april 2023 fra fem til ti år. Det vil give en mere stabil udvikling i kalkulationsrenten og vil fastholde kommunens værdier i en langtidsholdbar model. Med en tiårig beregningsperiode vil kalkulationsrenten udgøre 0,8 %, hvilket ligger tæt op ad sidste års kalkulationsrente på 0,7 %.

Der vil derfor ikke være nogen nævneværdig økonomisk ændring i forhold til det foregående år. Det vil blive en smule dyrere at udskyde et frikøb og en smule billigere at frikøbe sin ejendom for Københavns Kommunes tilbagekøbsret.

Københavns Kommune vil også fremover følge udviklingen på rentemarkederne og vurdere, om der er behov for justeringer af Frikøbsordningen.

For mere information

Kontakt Kontoret for Selskaber og Rettigheders fællespostkasse på Rettigheder@kk.dk