Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns indkøb skubber til bæredygtigheden

Københavns Kommune udgiver en samlet årsrapport for kommunens bæredygtige indkøb.

Legetøjet i daginstitutionen skal være miljømærket, maskinerne på byggepladserne skal udlede mindre CO2 og færre partikler, og vinduespudseren, der ordner ruderne på kommunens bygninger, skal oftere og oftere køre i et grønt køretøj.

Hvert år køber Københavns Kommune ind for ca. 8,2 milliarder kroner. Og som en af landets største offentlige indkøbere stiller kommunen krav til bæredygtigheden af de produkter og services, der bliver købt.

Overborgmester Lars Weiss (S) udtaler:

Det gavner den enkelte københavners sundhed og livskvalitet at vi som en stor indkøber stiller krav til vores leverandører. Det betyder fx, at vi får færre forurenende biler på vejene, fordi vores leverandører skal anvende grønne køretøjer. Derfor skal vi hele tiden tænke over, at vi har bæredygtigheden for øje, når vi køber ind.

De grønne udbudskrav gælder blandt andet de leverandører, der står for vinduespolering, elektriker- og låseservice. En del af deres kørsler for Københavns Kommune skal nu foregå i grønne køretøjer.

I Danmark udgør klimaaftrykket fra alle offentlige indkøb 12 mio. tons CO2. Heraf udgør biler, brændstof og transport i offentlige indkøb 1,4 mio. tons CO2. Varelevering alene svarer til omkring 4,5 millioner kørte kilometer inden for Københavns kommunegrænse årligt.

Udover krav til grønne køretøjer, stiller kommunen krav om miljømærker på fx legetøj i daginstitutioner, økologisk mad i kommunens institutioner og fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner på byggepladser.

De bæredygtige indkøb understøtter Københavns ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. For med en indkøbsvolumen på 8,2 milliarder kroner kan Københavns Kommune rykke meget, når det kommer til at påvirke leverandørerne.

I år har 51 danske kommuner og tre nordiske byer tilsluttet sig ønsket om mere miljømærkede institutionsmøbler, babyudstyr og børnetekstiler. Udbudskravene har medført en stigning i antallet af miljømærkede produkter og i antallet af ansøgninger om certificeringer hos Miljømærkning Danmark.

I Københavns Kommune ønsker vi at gå forrest, når det kommer til at handle bæredygtigt og skabe forandring. Det viser vores erfaringer, at vi kan, og heldigvis skaber det ringe i vandet ift. leverandører, der lægger sig i selen for at udvikle de grønne produkter, siger overborgmester Lars Weiss (S). 

Fakta

  • Københavns Kommune stiller en lang række klima- og miljøkrav, når kommunen udbyder opgaver til private firmaer.

     
  • Kravene stilles enten som mindstekrav, som tilbudsgiverne skal overholde, eller som konkurrenceparameter, hvor klima- og miljøpåvirkning tæller med i vurderingen af hvem der skal have ordren.

     
  • Det ventes i år, at kravene til grønne leverandørkøretøjer udvides og implementeres i seks nye udbud. Det gælder fx service af brandtekniske installationer og social rengøring, som er meget omfattende rengøring af eksempelvis hygiejniske hensyn. Derudover vil der blive sat fokus på miljømærkede hotelophold og byggematerialer. Kommunen vil fremadrettet i udbud vurdere, om der kan stilles krav til mere bæredygtigt engangsemballage i forbindelse med vareindkøb.

Årsrapport 2020 Bæredygtige indkøb

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V