Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns børn indhenter karaktergab til resten af landet

I mange år fik københavnske folkeskoleelever dårligere karakterer end børn fra resten af landet. Nu er karaktergabet lukket, viser nye tal

Eleverne på de københavnske folkeskoler klarer sig i gennemsnit lige så godt til eksamen, som børn i resten af landet. Det viser nye tal om folkeskolens afgangseksamen fra Undervisningsministeriet.

Tidligere har de københavnske elever fået karakterer, der lå et stykke under landsgennemsnittet. 

”Det er glædeligt, at det markante fokus på faglighed i den københavnske folkeskole bærer frugt, så vi lukker karaktergabet til resten af landet. Nu skal vi fortsætte den gode udvikling! Der er stadig plads til forbedringer, og vi har stadig en særlig udfordring med de svageste elever, der skal løftes” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

En af årsagerne til fremgangen er blandt andet, at København har indført en fokuseret indsats for skoler, der ikke præsterer godt nok. Det kan blandt andet være intensive læringsforløb for eleverne, kompetenceudvikling til lærerne, ledelsesstøtte mv.

Styrket indsats i udskolingen

Københavns Kommune har tidligere i år afsat 220 millioner kr. til at styrke indsatsen i udskolingen (7.-, 8.-, og 9.-klasse) over de næste fire år. Det skal være med til at gøre den københavnske folkeskole mere attraktiv og skabe bedre faglige resultater.  

Samtidig investerer Københavns Kommune sammen A. P. Møller Fonden i en ny lederuddannelse for skoleledere, der efter norsk forbillede skal styrke skoleledelsernes fokus på elevernes læring.

Forskellen mellem landsgennemsnittet og de københavnske børns karakterer er løbende blevet indsnævret. Det er dog en ny metode til at beregne elevernes afgangskarakterer, der helt lukker karaktergabet. 

Undervisningsministeriet har i år ændret, hvordan de enkelte elevers karaktergennemsnit bliver regnet ud. Eleverne skal nu have aflagt alle prøver for at få beregnet et karaktergennemsnit, og de faste prøver i dansk og matematik vægter mindre end tidligere, fordi de udtrukne prøver i andre fag nu også indgår i karaktergennemsnittet.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon