Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavnertinget trækker i arbejdstøjet

De 36 medlemmer i Københavns borgerting mødes for første gang på Københavns Rådhus 12. april 2023.

Når sporene til fremtidens København skal lægges, skal 36 repræsentativt udvalgte borgere bidrage gennem landets første borgerting. Det sker som led i kommunens styrkede fokus på mere inddragelse af københavnerne.

Medlemmerne af Københavnertinget er udtrukket blandt 50.000 vilkårlige københavnere, som herefter er udvalgt ved stratificeret lodtrækning på baggrund af alder, køn og bydel. Tilsammen repræsenterer medlemmerne et mini-København bestående af forskellige mennesker med forskellige synspunkter.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen glæder sig over, at Københavnertinget nu for alvor er nedsat og tager hul på diskussionerne om byens udvikling:

”Vi skal udvikle byen sammen. Det er en af de vigtigste værdier, jeg navigerer efter som overborgmester. Inddragelse og dialog er nøglen til det København, som så mange drømmer om at blive en del af. Jeg er derfor rigtig stolt over, at vi med lanceringen af Københavnertinget gør ord til handling og styrker inddragelsen af københavnerne, når vi udvikler vores fælles by. Det er godt for demokratiet, for borgerne og ikke mindst for vores by”.

Københavnertinget skal hen over de næste måneder samles og udarbejde anbefalinger til et konkret tema, som er stillet af Borgerrepræsentationens fagudvalg: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle”? Anbefalingerne offentliggøres i september 2023, hvorefter de behandles i de politiske fagudvalg.  

Det er muligt at følge Københavnertingets arbejde som observatør eller finde mere information om projektet på www.kobenhavntaler.kk.dk, som er en samlet platform for en række af kommunens nye initiativer for mere københavnerinddragelse.

Kontakt

Yderligere information og kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via presse- og kommunikationskonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw på tlf. 26 13 65 49.

FAKTA

 • Københavnertingets medlemmer i 2023 mødes syv gange, hvorefter anbefalingerne overleveres til Københavns Borgerrepræsentation. Københavnertinget mødes:
  • 12. april kl. 17-21 til kickoff og gennemgang af metode, proces og organisering. We Do Democracy faciliterer processen.
  • 22. april til første samling.
  • 2. maj, 8. maj og 10. maj til online temamøde.
  • 25. maj til anden samling.
  • 10. juni til tredje samling.
 • Anbefalingerne behandles fra september til december 2023 i kommunens fagudvalg.
 • Et borgerting er en demokratisk deltagelsesform, hvor en gruppe borgere udvikler konkrete anbefalinger til komplekse, samfundsrelaterede spørgsmål eller udfordringer.
 • Deltagerne i Københavnertinget mødes i alt i ca. 35 timer for at lytte til eksperter, diskutere problemstillinger og formulere fælles anbefalinger til politikerne. Anbefalingerne bliver udviklet på baggrund af et kernespørgsmål stillet af politikerne.
 • Københavnertinget skal vurdere og komme med anbefalinger, men ikke designe endelige løsninger eller beslutte om - og i givet fald hvordan - de skal føres ud i livet. Processen svarer på mange måder til at nedsætte en kommission, der kommer med anbefalinger til politikerne og bidrager til, at politikerne kan træffe beslutninger på et nuanceret grundlag. 
 • Internationalt eksperimenteres også med mere inddragelse og brug af borgerting:
 • I Frankrig har flere borgersamlinger medført, at byrådet i Paris den 14. oktober 2021 besluttede at nedsætte et permanent borgerting bestående af 100 borgere, der skal rådgive byrådet i alle større beslutninger fremover. 
 • I Irland resulterede en borgersamling nedsat i 2016 i en historisk ændring i landets abortlovgivning.  Borgersamlingen bestod af en formand udpeget af regeringen samt 33 politikere og 66 tilfældigt udvalgte borgere.