Arkivnyhed - Kan være forældet

København strammer grebet i kampen mod social dumping

Kommunen har afdækket rekordmange tilfælde af social dumping. Ny årsrapport baner vejen for at stramme grebet om virksomheder, der løndumper

Hele 224 tilfælde af social dumping har Københavns Kommunes indsatsteam afdækket blandt kommunens leverandører i 2018. Samtidig har kommunen sikret en efterbetaling på ca. 3,2 mio. kr. til underbetalte medarbejdere.

Det er resultaterne, efter at Københavns Kommune ved årsskiftet sidste år oprustede med et nyt, internt indsatsteam, der udfører målrettede kontroller der, hvor der vurderes at være en reel risiko for snyd. Nu gør kommunen status over indsatsen – og resultaterne er over al forventning.

”I København vil vi ikke acceptere social dumping. De stærke resultater viser med al tydelighed, at indsatsen er ekstremt effektiv. Ikke alene har vi afdækket rekordmange tilfælde af social dumping – vi sikrer også, at virksomhederne rent faktisk retter op på forholdene. Nu skal vi bruge erfaringerne til at gøre indsatsen endnu mere målrettet, så vi fortsat giver de virksomheder, der fusker og løndumper, kamp til stregen,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Det nye indsatsteam har haft stort fokus på at sikre, at virksomhederne retter op på forholdene og at medarbejderne får efterbetalt den løn, de har ret til – hvilket er sket i samtlige afsluttede sager. I alt har kommunen krævet en tilbagebetaling på knap 3,2 mio. kr. Det svarer til knap 15.700 kr. til hver medarbejder, der er blevet underbetalt.

Blandt andet har indsatsteamet afsløret en sag på et af kommunens byggerier, som endte med at 19 medarbejdere hos en underleverandør fik efterbetalt i alt ca. 1,55 mio. kr. efter flere måneders underbetaling. Det er det største enkeltbeløb i kommunens indsats mod social dumping.

”Københavns indsats viser, at de pæne ord i klausulerne kun kommer til sin ret, når der også sættes ind med kontrol. Indsatsteamets resultater og fokus på områder, hvor der er størst risiko, lover godt for den fremtidige bekæmpelse af social dumping. Vi er yderst tilfredse med Københavns indsats og håber, den kan være til inspiration for andre offentlige bygherrer,” siger Palle Bisgaard, næstformand for Byggegruppen i 3F.

Indsatsteamets erfaringer giver samtidig et detaljeret indblik i, hvilke brancher og jobs, som er i størst risiko for social dumping. Den viden vil kommunen nu bruge aktivt til at sætte endnu mere målrettet ind mod de virksomheder, der er stor risiko for at fuske og løndumpe. Indsatsteamet vil dele deres kontrolmodel og erfaringer med interesserede kommuner og organisationer, som kan bruge det i kampen mod social dumping.

Kontakt 

Overborgmester Frank Jensen via pressekonsulent Merle Sofie Simonsen på tlf. 2151 9112 eller mail cc7q@kk.dk.

Næstformand i 3F Byggegruppen Palle Bisgaard via Eva Åkerman på tlf. 22101725 eller mail eva.aakerman@3F.dk.

Fakta – Københavns Kommunes indsats mod social dumping

Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kommunens kontrakter. Siden 2014 har et indsatsteam kontrolleret arbejdsforholdene hos kommunens leverandører. Den 1. januar sidste år oprustede kommunen med en ny hotline og et nyt, internt indsatsteam, som afslører langt flere tilfælde af snyd med løn, arbejdstid mv.

Nu gør kommunen status over indsatsens første år i ”Årsrapport 2018: København mod social dumping”. Årsrapporten viser blandt andet:

 • I 2018 har indsatsteamet gennemført 569 kontroller – både uanmeldte besøg og dokumentkontroller – blandt leverandører på blandt andet byggepladser, i kantiner og rengøring. Der er fundet dårlige løn- og arbejdsvilkår 70 procent af de i alt 321 færdigberegnede dokumentkontroller. Til sammenligning var dette tal i 2017, inden omlægning af kontrollen, ’kun’ 5,5 procent.

   
 • Samtidig har kommunen i 2018 målrettet indsatsen, så kontrol af virksomheder med orden i forholdene er reduceret med mere end to tredjedele. Dermed kan kræfterne bruges mere effektivt og indsatsteamet forstyrrer ikke de gode virksomheder unødigt.

   
 • Indsatsteamet har sikret, at der i alle afsluttede sager (98 procent) er sikret tilbagebetaling til de medarbejdere, der er blevet snydt for løn. I alt har Københavns Kommune krævet en tilbagebetaling på kr. 3.183.310 kr. i 2018.

   
 • Størrelsen på overtrædelserne spænder fra ganske små beløb til mange tusinde kroner. I 42 tilfælde er en medarbejder blevet snydt for under 500 kr. – dette er typisk ved helt korte ansættelser ned til nogle få timer eller dage. I 33 sager har virksomheder underbetalt medarbejderne med over 25.000 kr., som senere er efterbetalt.

   
 • Erfaringerne viser blandt andet, at der er størst risiko for social dumping inden for bygge/anlæg og rengøringsbranchen samt for medarbejdere, der er ansat som vikar eller udstationeret medarbejder for en udenlandsk virksomhed.

   
 • Når indsatsteamet finder tegn på social dumping, vil kommunen først gå i dialog med arbejdsgiveren og give mulighed for at bringe orden i forholdene. Sker det ikke, kan kommunen kræve, at der betales en bod. I sidste ende kan kommunen opsige kontrakten.

   
 • Læs mere i ’Årsrapport 2018: København mod social dumping’ eller på www.socialdumping.kk.dk.

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V