Arkivnyhed - Kan være forældet

København opruster i kampen om de eftertragtede pædagoger

Mangel på pædagoger får Københavns Kommune til at indføre lønbonusser på 15.000 kr. til bl.a. nyuddannede og bedre adgang til seniorordninger. Det skal være med til at tiltrække og fastholde flere pædagoger.

København sætter pris på sine pædagoger. Bogstaveligt talt. Der er nu så stor mangel på dem, at Københavns Kommune indfører kontante engangs-bonusser på 15.000 kr. for at tiltrække og fastholde flere pædagoger til byens daginstitutioner, fritidsklubber og skoler.

Nyuddannede pædagoger kan se frem til en bonus efter 12 måneders ansættelse. Er man ansat i forvejen, venter der en fastholdelsesbonus, når man har været ansat som pædagog i kommunen 8 år i træk. 

Bedre seniorordninger

Desuden indfører København bedre adgang til seniorordninger og ekstra seniorfridage til de 55-57-årige pædagoger. Alle pædagoger over 60 år får ret til at gå ned i tid til 30 timer om ugen med delvis lønkompensation. Og pædagoger, der arbejder frem til de er mindst 65 år uden at gå ned i tid, får en bonus på 30.000 kr., når de fratræder.

Det er resultatet af en ny aftale indgået mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen i København og pædagogernes fagforbund i København LFS og BUPL Hovedstaden. 

”Det skal være mere attraktivt for flere at være pædagog i København. Både for de unge og de ældre pædagoger. Vi vil så gerne have, at de bliver hos os lidt længere. Manglen på pædagoger er alvorlig. Og vi kan ikke undvære dem. Også selvom vi har mange dygtige pædagogmedhjælpere. Uddannede pædagoger passer ikke bare børn. De er specialister i børns udvikling og trivsel,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

”Vi er rigtig glade for anerkendelsen af pædagogerne, og at politikerne tager rekruttering og fastholdelse alvorligt,” siger Britt Petersen og Henriette Brockdorff, der er formænd for de to fagforbund i en fælles erklæring.

Pengene kommer fra efterårets budgetaftale, hvor partierne på Københavns Rådhus afsatte en pulje på 300 mio. kr. over de næste fire år til at rekruttere og fastholde kernemedarbejdere på udvalgte velfærdsområder med rekrutteringsudfordringer.

Pengene blev øremærket til pædagoger, socialpædagoger, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere og sygeplejersker. Heraf er næsten halvdelen af pengene, 144 mio. kr., afsat til pædagogerne.

Stor mangel på pædagoger

Der er blevet stor mangel på pædagoger de seneste år, særligt i hovedstadsområdet. Børnetallet stiger, og indførelsen af minimumsnormeringer skaber behov for flere pædagoger. Samtidig søger færre unge mod pædagogfaget, og høje boligpriser gør det svært for pædagoger at købe bolig i København.

Den cocktail betyder, at der mangler pædagoger i et omfang så næsten halvdelen af de knap 1.200 pædagogstillinger, som Københavns Kommune slog op i dagtilbud sidste år, ikke blev besat af en uddannet pædagog.

Derfor er andelen af pædagog-uddannet personale i byens dagtilbud faldet flere år i træk, fra 57 pct. i 2017 til 51 pct. i 2020. Der mangler ikke personale ude i daginstitutionerne, da stillingerne i stedet bliver besat af pædagogmedhjælpere. Men København er kommet længere væk fra byens målsætning om, at 2 ud af 3 medarbejdere i daginstitutionerne skal være pædagoger.

Pædagoger får højere løn i København

Den nye bonusordning kommer oven i, at pædagoger ansat i København i forvejen får højere løn end i andre kommuner gennem diverse områdetillæg og lokale Københavner-tillæg. En pædagog med fx 6-8 års erfaring får i gennemsnit cirka 1.500 kr. mere i løn om måneden i København end i omegnskommunerne og cirka 2.000 kr. mere end landsgennemsnittet.

Lønbonusser og bedre seniorordninger er en del af løsningen. Men det kan ikke stå alene. Derfor har Københavns Kommune søsat en række andre initiativer, der samlet set skal styrke rekrutteringen af pædagoger gennem bedre normeringer, styrket ledelse og mere uddannelse.

København indfører fx minimumsnormeringer fra 2022, to år før loven træder i kraft. Og for egen regning videreuddanner kommunen over 500 af sine medhjælpere til pædagoger over de næste fire år. Heraf mange gennem en ny meritordning for akademikere med løn under uddannelsen. København tilbyder også ledertalentforløb for unge pædagoger med lederambitioner.

Bedre rekruttering og fastholdelse af pædagoger i København

I budgetaftalen for Københavns Kommune er der i 2022 afsat 144 mio. kr. til bedre rekruttering og fastholdelse af pædagoger i perioden 2022 til 2025.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har aftalt nedenstående model for brugen af pengene med pædagogernes fagforbund i København LFS og BUPL Hovedstaden. 

1.        Lønbonus skal tiltrække flere nyuddannede pædagoger

 • Nyuddannede pædagoger får et engangstillæg på 15.002 kr. efter 12 måneders kontinuerlig ansættelse i Københavns Kommune.
 • Omfatter nyuddannede pædagoger, som tiltræder i perioden 1. jan. 2022 til 1. jan 2025. 
 • I 2022 dog alene efter 6 måneders kontinuerlig ansættelse for pædagoger, der afslutter uddannelsen i første kvartal af 2022. 

2.      Lønbonus til pædagoger med lang ansættelse

 • I 2022 får alle pædagoger med mindst 8 års uafbrudt ansættelse i Københavns Kommune et engangstillæg på 15.003 kr. 
 • I 2023 til 2025 får alle pædagoger, der opnår 8 års uafbrudt ansættelse i Københavns Kommune det pågældende år et engangstillæg på 15.003 kr.

3.      Bedre fastholdelse af de 55-57-årige

 • Pædagoger på 55-57 år ansat i København får nu to ekstra årlige fridage med løn i form af to ”senior-nuldage” frem til udgangen af 2025.
 • Pædagoger har i overenskomsterne i dag først ret til seniordage (4-5 ekstra fridage årligt med løn) fra de fylder 58 år.

4.      Ret til seniorstillinger på nedsat tid for +60-årige

 • Ret til nedsat arbejdstid for pædagoger i København på 60 år og derover. Træder i kraft 1. januar 2023.
 • Arbejdstiden kan være ned til minimum 30 timer ugentligt med delvis lønkompensation.
 • Lønkompensationen består af et udligningstillæg på 50 procent af lønnen for det reducerede timetal. Tillægges nedtrappes over tid frem mod udgangen af 2025.
 • Medarbejderen beholder uændret pensionsindbetaling trods nedsat arbejdstid.

5.      Fastholdelsesbonus til seniorer på + 65 år

 • Engangstillæg ved fratrædelse på 30.000 kr. til pædagoger på 65 år eller derover, der fastholder deres arbejdstid i hele perioden 2022 til 2024, og fratræder i 2024 eller 2025.

Lønniveau for pædagoger

 • København: 32.683 kr.
 • Omegnskommuner: 31.205 kr.
 • Landsgennemsnit: 30.619 kr.

*Gennemsnitsløn per måned for pædagoger med 6-8 års erfaring i en fuldtidsstilling. Beløbet er opgjort som nettoløn (uden pension). Pædagoger får ca. 15 pct. pension og 2 pct. ferietillæg oven i de nævnte beløb.  

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) september 2021

Pressekontakt til Børne- og Ungdomsforvaltningen