Arkivnyhed - Kan være forældet

København og Kyiv starter samarbejde om byens genopretning og hjælp til veteraner og sårbare ukrainere

Københavns Kommune og Kyiv indgik i 2023 en venskabsbyaftale som følge af den russiske invasion af Ukraine. Byerne kickstarter nu samarbejdet med konkrete projekter, der bl.a. går ud på at forberede Kyivs genopretning samt hjælpe veteraner og sårbare.

Grundet den kritiske situation i Ukraine og muligheden for at bistå med Kyivs genopbygning indgik Københavns Kommune ekstraordinært en venskabsbyaftale med den ukrainske hovedstad i foråret 2023. Det skete, da overborgmester Sophie Hæstorp Andersen var på tjenesterejse i Kyiv sammen med beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken, hvor hun underskrev aftalen sammen med Kyivs borgmester Vitaliy Klitschko.

Med udgangspunkt i Kyivs ønsker har de to kommuner siden været i dialog om indholdet i de første samarbejdsprojekter, der nu skal starte. 

”Vi støtter vores venner i Kyiv alt det, vi kan, så hovedstaden kan komme bedre igennem den frygtelige krig og hjælpe de mange mennesker, der har det svært. Samtidig er det vigtigt, at byen også udvikler sig og bliver rustet til fremtiden. Det er noget, Kyivs borgmester Klitschko flere gange har nævnt for mig. Jeg glæder mig derfor over, at København nu for alvor kan hjælpe Kyiv i den svære situation,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Skybrudssikring og grønne byrum
Københavns Kommune skal konkret bistå med sparring og hjælp til byplanlægning og tilpasning af infrastrukturen til klimaforandringerne. Det ligger Kyiv meget på sinde, at byen stadig udvikler sig og især er klar til mere den dag, krigen slutter, og der igen kan prioriteres mere langsigtet. 

En gruppe fra Kyiv har netop været på besøg i København, hvor de bl.a. har set på anlæg, der kan håndtere skybrud, og som samtidig fungerer som grønne områder. 

”Noget af det, vi er blevet rigtig gode til i København, er at skabe gode og grønne byrum ovenpå de nødvendige anlæg til at sikre mod skybrud. Vores gæster fra Kyiv blev meget inspirerede af, at et skybrudsbassin f.eks. kan være en park eller en boldbane og ikke behøver at være et betonbassin med pigtråd omkring. I Kyiv har de også problemer med oversvømmelser, og vi skal nu hjælpe dem med at lave en klimatilpasningsplan og et demonstrationsprojekt i Kyiv,” siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København.

En ny hverdag til krigsveteraner
Når borgere fra Kyiv vender tilbage fra krigen mod Rusland som veteraner, har de brug for støtte til at komme på fode igen og komme ud på arbejdsmarkedet. Her har Kyiv oprettet et veterancenter, hvor tidligere soldater og deres familier ét sted kan få hjælp til at finde et job og få en hverdag i gang igen.

København skal bidrage til kapacitetsopbygning af det nye tilbud med et særligt øje på beskæftigelse. Det vil ske ved at trække på erfaringer og redskaber fra veteranindsatsen herhjemme og fx gennemføre onlineundervisning, hvor medarbejdere fra København sparrer med medarbejdere i Kyiv. Den ukrainske hovedstad ønsker især at få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med at få veteraner i beskæftigelse samtidig med, at de modtager den fysiske og psykiske behandling, de har brug for. I den sammenhæng samarbejder Københavns Kommune med Odense.

"Det anslås, at der er 110.000 krigsveteraner i Kyiv. Så det er selvsagt en kæmpe opgave at hjælpe dem tilbage til en ny hverdag og få klædt det ukrainske civilsamfund på til opgaven. Det er mit håb, at vi i København kan bruge vores erfaringer med at få danske veteraner i job eller uddannelse til at gøre en forskel for vores venskabsby Kyiv og for veteranerne i byen,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken.

Hjælp til ukrainere med synshandicap
Også mange blinde og svagsynede, en gruppe der desværre er stigende på grund af krigen, har det svært i den ukrainske hovedstad i dag. For eksempel er kun seks procent af målgruppen i beskæftigelse, og der er et stort potentiale i at udvikle Kyivs hjælp og service til netop denne sårbare gruppe.

Instituttet for Blinde og Svagsynede under Socialforvaltningen i København skal i de kommende to år undervise personalet fra Center for the Blind i Kyiv i, hvordan man kan hjælpe mennesker med synshandicap til at få et arbejde. Samtidig vil instituttets medarbejdere få mulighed for at lære af de ukrainske fagfællers metoder. Center for the Blind skiller sig for eksempel ud ved, at cirka halvdelen af de ansatte har et synshandicap.

"Når et land bliver ramt af kriser eller krig, skal vi hjælpe, hvor vi kan. Det er det nye partnerskab mellem København og Kyiv et smukt eksempel på. Det er en utrolig vanskelig, men samtidig også meget givende opgave, som Instituttet for Blinde og Svagsynede står overfor, og deres viden og erfaring er desværre meget efterspurgt, fordi blindecentret i Kyiv forventer en voldsom stigning i antallet af synshandicappede på grund af den frygtelige krig i Ukraine,” siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen.

Fakta om samarbejdet
Foruden København er fire andre danske kommuner også i gang med at hjælpe ukrainske byer med genopbygning og bedre service til ukrainske borgere. Det sker i regi af det fælleskommunale projekt, der i første omgang er et fireårigt samarbejde, og hvor Odense, Aarhus, Aalborg og Ikast-Brande også er med.

Samarbejdsprogrammet har i første omgang modtaget 20 mio. kr. fra den statslige Ukrainefond og administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter, på vegne af Udenrigsministeriet. Der er netop sidst i januar afsat midler til de københavnske projekter.

Pressekontakt
Kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressekonsulent Sofie Rønde Mathiesen på telefon 21374845 og mail s43w@kk.dk.

Kontakt til teknik- og miljøborgmester Line Barfod via pressechef Simon Nyborg på telefon 21525160 eller simon.nyborg@kk.dk

Kontakt til beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken via pressechef Steffen Kjær på 23821294

Kontakt til socialborgmester Karina Vestergård Madsen via Socialforvaltningens pressetelefon: 23256653.