Billede
budget 2023 grafik
Arkivnyhed - Kan være forældet

København investerer millioner i udsatte byområder

De afsatte midler skal blandt andet gå til at afsøge mulighederne for at gå nye veje for at hjælpe udsatte borgere bedre. Derudover tager man hul på udviklingen af helhedsorienterede byrum i Lundtoftegade og Hørgården.

I en stram budgetaftale er der fundet penge til arbejdet med at løfte de udsatte byområder i København. Over 32 mio. kr. skal hjælpe til at forbedre levevilkårene for udsatte familier og enkeltpersoner og samtidig tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere i de områder, som optræder på statens liste over parallelsamfund. Det skal blandt andet ske ved at gøre boligområderne mere attraktive gennem lokale indsatser og fysiske forandringer.

Hjælp til nye veje

I Tingbjerg- og Husumområdet skal kommunen og de almene boligorganisationer se på mulighederne for at gå nye veje for at sikre en solid hjælp til udsatte borgere. Det skal blandt andet ske gennem fælles fondsansøgninger, socialøkonomiske virksomheder og sociale investeringer, som kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt gevinster på det offentlige budget. Samtidig er der fundet penge til at fortsætte arbejdet med boligsociale helhedsplaner, som ellers stod foran udløb i 2024.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er tilfreds med, at det er lykkedes at fastholde et fokus på den udsatte by:

- Det er afgørende for Københavns udvikling, at vi fortsat investerer i vores udsatte byområder, så byen ikke knækker over i rig og fattig. Sammen med de almene boligselskaber gør vi et solidt stykke arbejde for at løfte områderne, og det arbejde skal vi selvfølgelig fortsætte, så vores mest udsatte får bedre levevilkår, og vi samtidig får skabt en blandet by. Med Budget 23 tager vi endnu et skridt i den rigtige retning, siger Line Barfod.

Københavns Kommune har igennem mange år sammen med de almene boligselskaber arbejdet målrettet for at løfte de udsatte byområder, og det hårde arbejde har båret frugt. År for år optræder færre og færre boligområder på statens liste over udsatte boligområder.

Løft af Frederiksborgvej

Udover det boligsociale arbejde er der også sat penge af til etape to af arbejdet med at løfte Frederiksborgvej på den strækning, som medvirker til at isolere boligområdet Bispeparken fra det omkringliggende kvarter. Ved at gøre op med den brede vejprofil vil hastigheden og den medfølgende trafikstøj sænkes, og samtidig skal et grønt og attraktivt by- og gaderum styrke den fysiske og sociale sammenhæng med Bispeparken, Bispebjerg Torv og Bispebjerg Kirkegård. Projektet har en værdi af omkring 25 mio. kr.

Derudover er der ligeledes sat penge af til at tage hul på udviklingen af helhedsorienterede byrum i Lundtoftegade på Nørrebro og i Hørgården på Amager. Med de afsatte midler vil der blive etableret midlertidigt fysisk inventar i områderne for at skabe aktiviteter og afprøve indretninger som led i udviklingen af de to byrumsprojekter.