Arkivnyhed - Kan være forældet

IPS-projekt får ledige med misbrug i job og behandling

Et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen for ledige med misbrug viser gode resultater. Projektet har fået langt flere fra målgruppen i arbejde end normalt.

Det giver pote, når man kombinerer beskæftigelsesindsats og rusmiddelbehandling og samtidig giver medarbejderne fleksible rammer.

Det viser resultaterne af et projekt om virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling og metoden IPS (Individuelt planlagt job med støtte).

Projektet er et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Her har de to forvaltninger koordineret arbejdet med borgere, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp og samtidig har rusmiddelproblematikker.

Fokus på stabilitet i kaotiske liv

Blandt de borgere, der har været tilknyttet projektet, er mere end 40 procent startet i job eller uddannelse. Det svarer til en forbedring på knap 29 procent, når man sammenligner med normalindsatsen.

Samtidig er flere ledige borgere, der ellers ikke var motiverede for rusmiddelbehandling, startet i behandling for deres misbrug efter en samtale med en af projektets rusmiddelkonsulenter.

”Det, der kendetegner projektet, er, at vi arbejder på at skabe stabilitet i borgerens liv. Vi har mulighed for også at hjælpe borgeren med udfordringer, som indirekte påvirker borgerens vej til job eller uddannelse. Og et godt samarbejde mellem beskæftigelsesindsats og rusmiddelbehandling gør det lettere at skabe resultater,” siger leder af IPS-teamet Anders Thomsen Brok.

Projektet er med den seneste budgetaftale for Københavns Kommune blevet forlænget frem til 2025.

”Mange af borgerne i målgruppen lever meget kaotiske liv, hvor det er vigtigt at møde dem med seriøsitet og støtte. Det lykkes vi med i dette projekt, og vi er glade for, at vi kan fortsætte arbejdet til gavn for en meget udsat målgruppe, som vi faktisk nu i meget højere grad lykkes med at få i arbejde,” siger leder af IPS-teamet Anders Thomsen Brok.

Kort om projektet

Projektet med virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling startede i 2018. Med den seneste budgetaftale for Københavns Kommune er det forlænget frem til 2025.

Seks IPS-medarbejdere fra Københavns Jobcenter er placeret fysisk i fire af Socialforvaltningens rusmiddelbehandlinger, hvor de arbejder med den virksomhedsrettede indsats for at hjælpe borgere i job eller uddannelse.

Omvendt sidder to af Socialforvaltningens rusmiddelkonsulenter hos Jobcenter København, hvor de vejleder om rusmiddelproblematikker.

Hvad er IPS-metoden?

IPS står for ”Individuelt planlagt job med støtte”, som er en metode, der ofte bruges i psykiatrien. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beskriver metoden ift. psykiatrien herunder, og det er de samme principper, der i dette projekt bruges på ift. rusmiddelbehandling:

”I IPS-indsatsen får borgerne en IPS-konsulent fra jobcenteret, der skal understøtte fokus på støttet udslusning til ordinært arbejde, eventuelt i få timer, og uddannelse fra starten. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med psykiatrien og pågår parallelt med borgerens behandlingsforløb. Indsatsen bygger på grundtanken om, at et beskæftigelsesrettet forløb sideløbende med behandlingsforløbet er gavnligt for personer med psykiske lidelser. Borgerens IPS-konsulent følger borgeren fra første kontakt, til borgeren er i mål. At være 'i mål' vil i denne forbindelse sige at være kommet i arbejde eller i uddannelse og ikke længere have brug for støtte.”