Invitation til borgermøde om nattelivet i Københavns Kommune

11.08.2021
Kultur- og Fritidsforvaltningen inviterer til borger- og aktørmøde om Restaurations- og nattelivsplanen 2021

Onsdag den 25. august 2021 kl. 17.30-19.30 

Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Til mødet er Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, lokaludvalgene, branchen, politiet, beboerforeninger og andre relevante aktører også inviteret.
På mødet vil der bl.a. være dialog om: 

  • Hvordan kan initiativer i restaurations- og nattelivsplanen igangsættes bedst muligt sammen med byens borgere og aktører? 
  • Hvad skal et fremtidigt partnerskab for natteliv kunne? Hvordan kan det udvikles og organiseres?

Alle gældende areal- og afstandskrav samt øvrige forholdsregler i relation til Covid-19 vil naturligvis blive overholdt.

Venlig hilsen
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Tilmeldingsfrist 

Mandag den 23/8 2021 til Clara Mølsted Zapffe pr. mail på sa5c@kk.dk 

Ved tilmelding bedes du oplyse navn og hvis du deltager fra en organisation/udvalg/o.a. af hensyn til facilitering af mødet.