Arkivnyhed - Kan være forældet

Institutioner kan udnytte personaleressourcer bedre i sommerferien

Kun få børn bruger institutionen i sommerferien, derfor anbefaler politikerne, at pasningen samles på færre institutioner i udvalgte uger

Flere børn i København betyder sammen med de snævre økonomiske rammer, som kommunerne er underlagt af staten, at det er en bunden opgave for Københavns Kommune at effektivisere driften, så der kan blive råd til undervisning og pasning af de cirka 1.000 børn, som København vokser med hvert år.

Et politisk flertal bag den nye budgetaftale i Københavns Kommune er derfor enige om at reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene på færre matrikler i de uger af sommerferieperioden, hvor der er færrest børn i institutionerne.

Siden 2015 har det været muligt for institutioner at samle børnene på færre institutioner i de uger af sommerferien, hvor færrest børn møder frem. Set over hele sommerperioden er fremmødet af børn typisk kun er en tredjedel af det normale antal børn.  

Altid et kendt ansigt for børnene

Københavns Børne- og Ungdomsudvalg vedtog sidste forår en effektivisering på 30 mio. kr. af pasningen i sommerferien. Men på budgettet for 2018 valgte et politisk flertal helt ekstraordinært at afsætte penge til at udsætte indførelsen til 2019. På budgettet for 2019 har politikerne valgt ikke at forsætte denne ekstra bevilling.

Nogle klynger i København samler allerede i dag pasningen på færre institutioner i udvalgte uger i sommerferien. Det er med udgangspunkt i disse erfaringer, at institutionerne vurderer, hvordan pasningen i nogle uger af sommerferien kan samles på færre institutioner i de lokale klynger eller netværk.

Modellen bygger på, at der altid skal være mindst en medarbejder til stede fra hver af de tilknyttede institutioner, der samles, så der altid vil være et kendt ansigt for alle børn.

17,5 mio. kr til flere ansatte i vuggestuerne

Med den netop indgåede budgetaftale for 2019 blev der samtidig afsat 17,5 mio. kr. årligt til bedre normeringer i vuggestuerne generelt.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) glæder sig over disse penge til vuggestuerne, og opfordrer institutionerne til at benytte muligheden for at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med antallet af fremmødte børn i ferieperioderne:

”Det giver god mening at udnytte personaleressourcerne bedst muligt i løbet af året, så når der er fuldt fremmøde af børn, så er der også fuld bemanding på personalesiden. Og når fremmødet af børn er lavt, så er der også færre medarbejdere på arbejde. Jeg opfordrer til, at man lokalt vurderer, om det eksempelvis giver mening at samle børnehavebørnene på færre institutioner i sommerferien.”

”Der er nogle fordele i det pædagogiske arbejde ved at samle børn og voksne på færre institutioner i de uger af sommerferien, hvor fremmødet er lavest. Det kan eksempelvis give bedre mulighed for at tage på ture ud af huset,” siger Jesper Christensen.

Pasning i sommerferien tilrettelægges lokalt 

Den enkelte klynger og netværk tilrettelægger selv i en tæt dialog med forældrebestyrelsen, hvordan personaleressourcerne anvendes bedst muligt hen over året til gavn for børnene.

Det er en lokal beslutning, om sommerpasningen i færre institutioner skal dække fritidstilbud, børnehaver eller vuggestuer.

For at institutionerne kan planlægge sommerperioden bedst muligt er det vigtigt, at forældrene sørger for at informere om, hvornår barnet holder ferie.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon