Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Idræt i institutionen: Gymnastik i fritidsordningen får børn i foreningslivet

Samarbejde mellem fritidsinstitutioner, børnehaver og foreninger om idræt i institutionstiden er et effektivt værktøj til at skabe mere bevægelsesglæde og få børn til at deltage i foreningslivet.

På fritidsinstitutionen ”Uglen” på Tagensbo Skole har man gennemført et succesfuldt samarbejde med gymnastikforeningen Krumspring gennem projektet ”Aktive Børn i Forening”.

Otte uger med gymnastik i foreningen Krumspring. Det har været virkeligheden for alle 100 børn, der i år er startet i 0. klasse på Tagensbo Skole.

Børnene har nemlig været en del af Københavns Kommunes projekt ”Aktive Børn i Forening”, der bl.a. har til formål at styrke børnenes bevægelsesglæde og motorik samt skabe en naturlig vej ind i foreningslivet, før de begyndte i skole. Derfor har børnene øvet sig på bl.a. kolbøtter og spring, før de begynder på matematikken og læsningen.

På fritidsinstitutionen ”Uglen” på Tagensbo Skole har de oplevet, at mange af børnene har meldt sig ind i Krumspring efter at have gennemgået foreningsforløbet. På grund af efterspørgslen fra forældrene er der efterfølgende oprettet to faste gymnastikhold. Ifølge kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) vil det blive en gevinst for børnene på den lange bane:

”Jo tidligere, vi kan introducere børn til foreningslivets mange glæder, jo bedre. Det er her, man får venner, erfaringer og oplevelser, der kommer børn til gode i livet både i og uden for skolen. Derfor er jeg glad for, at ’Aktive Børn i Forening’ allerede i en tidlig alder viser børnene og deres forældre, hvorfor foreningsaktiviteter er så vigtige,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

”Når børn går til fodbold, gymnastik eller noget tredje, mødes de på kryds og tværs af kulturelle og sociale skel og bliver ofte en del af stærke, lokale fællesskaber. Samtidig er det godt for deres sundhed, udvikling og trivsel. Derfor er jeg stor tilhænger af initiativer, der kan knytte dagtilbud, skoler og fritidstilbud sammen med foreningslivet,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

”Børn har brug for sunde vaner, som de kan tage med sig videre i livet – f.eks. ved at lære at indgå i fællesskaber, hvor deres trivsel kan blive styrket. ”Aktive Børn i Forening” har fokus på brobygningen mellem dagtilbud/KKFO’er og foreningslivet i byens udsatte boligområder, og ved at få børn og deres forældre med i – og tættere på – Københavns foreninger, styrkes både børns fysiske og mentale sundhed og ikke mindst deres kendskab til foreningslivet, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

 ”På Uglen har vi oplevet en stor succes i samarbejdet med Krumspring og Aktive Børn i Forening. Vi har oplevet kompetente instruktører fra Krumspring, som ikke bare har lært børnene nye ting, men også lært vores pædagoger nye kompetencer. Vores 0. klasses lærere som har været på skolen i mange år har bemærket særligt dette års børn som mere rolige, koncentrerede og undervisningsparate end tidligere. At børnene har modtaget gymnastiktræning på et højt fagligt niveau har trænet deres evne til modtage kollektive beskeder, vente på tur, være sammen i større gruppe og vigtigst af alt deres motorik,” siger Martin Ingwersen Markussen, leder af Uglen på Tagensbo Skole.

I alt har 837 børn fra Nørrebro/Bispebjerg, Brønshøj/Vanløse og Amager været i foreningsforløb i 2021. De har bl.a. gået til dans, fodbold, judo, taekwondo, håndbold og gymnastik.

Fakta

  • I alt har 837 børn fra børnehaver og fritidsinstitutioner i 2021 været i forløb i regi af ”Aktive Børn i Forening”
  • 6 fritidsinstitutioner, som er tilknyttet skolen (KKFO’er), har haft forløb med opstart i maj 2021 med alle de kommende 0.klasser: Tagenbo Skole, Nørrebro Park Skole, Rådmandsgade skole, Korsager Skole, Tingbjerg Skole, Peder Lykke Skolen.