Hastighedsnedsættelser forsinket på grund af bureaukrati

Uklare regler risikerer at spænde ben for Københavns højt profilerede projekt med at sænke hastigheden på kommunens veje. "Under al kritik og et demokratisk problem," siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en forsøgsordning, der skal give landets kommuner bedre mulighed for at sænke hastigheden på kommunale veje. Et meget bredt flertal i København har besluttet at sænke hastigheden med 10 km/t over det meste af byen i et projekt, der allerede er i gang i de første bydele.

Men nu er flere af strækningerne, hvor København ønsker at sænke hastigheden, sendt til afgørelse hos Transportministeriet, fordi der er uenighed mellem kommunen og politiet. Det forsinker projektet og risikerer i værste fald at forhindre, at det kan nå at anlægges inden for forsøgsordningen, som løber til 30. juni 2025.

- Det er under al kritik, at hastigheden risikerer ikke at kunne blive sænket, selv om et flertal i København har besluttet det, og et flertal på Christiansborg klart har sagt, at kommunerne skal have bedre muligheder for at sænke hastigheden på egne veje. Jeg mener faktisk, at det nærmer sig et demokratisk problem, når folkevalgte på flere niveauer ikke i praksis kan få gennemført helt klare beslutninger på grund af bureaukrati og lang sagsbehandling," siger Line Barfod.

Hun glæder sig trods alt over, at hastighedsprojektet skrider frem, selvom flere vejstrækninger enten bliver forsinket eller risikerer slet ikke at blive gennemført. Indtil nu er hastigheden blevet sænket i Vanløse og i Valby, og udrulningen fortsætter fra juni måned:

“Lavere hastighed giver færre ulykker, det afhjælper støj og er godt for klimaet. På sigt kan det også være med til at gøre, at flere vælger bilen fra og skifter til cykel eller kollektiv transport. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi trods alt er i gang og får sat hastigheden ned mange steder,” siger hun. 

Borgmesteren hæfter sig samtidig ved, at flere andre storbyer har haft succes med at indføre hastighedsnedsættelser.

Fakta

Teknik- og Miljøforvaltningen har på nuværende tidspunkt sat hastigheden ned på 14 strækninger og fået samtykke fra politiet til yderligere 40 strækninger, som bliver anlagt fra juni og frem. Det gælder blandt Gammel Kongevej, Vesterbrogade, Vejlands Allé og Backersvej.

Yderligere 37 strækninger ligger til godkendelse hos politiet. 

Derudover har forvaltningen søgt samtykke til at nedsætte hastigheden til 40 km/t på 15 strækninger, som politiet har afvist. Det er blandt andet veje som Sønder Fasanvej, Røde Mellemvej og Ingerslevsgade.

Forvaltningen har påklaget politiets afgørelse til Transportministeriet, som skal afgøre tvisten.

Hvis Transportministeriet fastholder politiets afgørelse, kan kommunen ikke sætte hastigheden ned på disse strækninger. Politiets og Transportministeriets sagsbehandlingstid gør, at det er usikkert om forvaltningen kan nå at anlægge strækningerne, inden den forsøgsordning, som projektet er bundet op på, udløber den 30. juni 2025. Forsøgsordningen skal evalueres i foråret 2025. 

På baggrund af evalueringen skal Folketinget beslutte, om kommunerne forsat kan have 40 km/t hastighedszoner og 40 km/t strækninger.

Tilmeld til nyhedsbrevet og få løbende information om projektet på www.kk.dk/nedifart. Du kan også benytte dette direkte link til tilmeldingsformularen: https://kbenhavns-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/81323/