Arkivnyhed - Kan være forældet

Hackaton skal spare tid i byggesager

Konsulenthuse er inviteret til at ’hacke’ sig til færre fejl i byggeansøgninger. P.t. er der op til 70 pct. sagsforlængende fejl i de byggeansøgninger, forvaltningen modtager via det obligatoriske, nationale ansøgningssystem.

Den 16. – 17. november inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen og Kommunernes IT-fællesskab KOMBIT en række konsulenthuse til at hacke sig til en bedre byggesagsproces. Målet er færre fejl i byggeansøgningerne. For aktuelt er der fejl i op til 70 pct. af de byggeansøgninger, Teknik- og Miljøforvaltningen modtager.

Uoverskueligt bygningsreglement

Den høje fejlprocent skyldes primært et uigennemskueligt bygningsreglement og et ansøgningssystem, der kan være svært at navigere i, hvis man ikke har byggeteknisk indsigt.

Byggeansøgerne slår sig bl.a. på ’erklæring om tekniske forhold,’ som skal udfyldes i langt de fleste byggesager, og det er derfor den, forvaltningen og KOMBIT har inviteret en række konsulenthuse til at bore sig ned i.

Formålet er at undersøge, hvor det går galt og få forslag til, hvordan man kan nedbringe fejlprocenten, når byggeansøgerne søger om byggetilladelse via det obligatoriske ansøgningssystem.

Marie-Louise Kudsk Hædersdal, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, er glad for initiativet: 

”Vi er, som mange af landets øvrige kommuner, underlagt et kompliceret bygningsreglement og et nationalt ansøgningssystem, der stiller store krav til ansøgernes kendskab til byggesagsområdet. Derfor er det vigtigt, at vi skruer på alle de knapper, vi kan, for at hjælpe ansøgerne med at undgå de mange sagsforlængende fejl i ansøgningerne. Hackatonet kan få betydning for alle landets kommuner, der slås med fejl i byggeansøgninger, og derfor er det et rigtig godt initiativ,” siger hun. 

Hos kommunernes IT-fællesskab KOMBIT, som er medarrangør af hackatonet, håber man også, at konsulenthusene kan finde nye veje, som kan gøre gavn i alle landets kommuner.

”Det er fantastisk, at Københavns Kommune tager et fast greb om en landsdækkende problemstilling. Når rammer og regler ikke alene skaber tilstrækkeligt grundlag for effektive processer på et område som byggesagsområdet, så er der behov for, at nogen tænker ud af boksen – og det er lige præcis det, vi forventer at få med herfra,” siger Dorthe Andersen, forretningschef i KOMBIT.

Teknik- og Miljøforvaltningen har allerede iværksat en lang række initiativer for at få nedbragt sagsbunken på byggesagsområdet. Nogle sagstyper fasttrackes, andre straksafklares.

Der er oprettet specialiserede teams – bl.a. i altansager. Derudover har forvaltningen indført robotter i byggesagsbehandlingen. Ændrea, der hurtigt kan finde nye oplysninger i et omfattende sagsmateriale og Byggebob, der kan oprette sager og rette fejl på indscannede dokumenter.

Det sparer tid i sagsbehandlingen. 

Nyt kontaktcenter

Der er også blevet oprettet et kontaktcenter, hvor byggeansøgere kan ringe ind og få en status på en aktuel byggesag.

Derudover har forvaltningen en aftale med en ekstern partner, der tager sig af en del af det sagsforberedende arbejde.

I budgetforhandlingerne for 2023 er det også lykkedes at finde penge til at udvikle en IT-løsning, så man kan få svar på, hvor ens byggesag er i systemet, og hvornår man kan forvente at få tildelt en sagsbehandler.

Derudover har forvaltningen styrket dialogen med byggeansøgerne for at minimere fejl i byggeansøgningerne, og ifølge den nuværende prognose vil sagsbunken være afviklet i juli 2023, hvor de nationale servicemål vil være overholdt – i gennemsnit- for nye sager.