Arkivnyhed - Kan være forældet

Grundejerne overtager vedligehold af vejafmærkning på private fællesveje

Københavns Kommune har hidtil vedligeholdt vejafmærkninger på de private fællesveje, men pr. 1. juni 2023 er det grundejernes ansvar.

Hvad betyder det for dig som grundejer?

Du skal som grundejer fremover (pr. 1. juni 2023) vedligeholde eventuelle vejafmærkninger på vejstykket ud for din ejendom. Det betyder, at du har ansvaret for, at vejafmærkningerne på vejen er i forsvarlig stand, tydelige og synlige.

Her kan du læse mere om grundejeres vedligeholdelsesansvar på private fællesveje.

Vejafmærkninger omfatter bl.a.:

  • Parkeringsbåse
  • Længdeafmærkning, fx opmarchlinjer og vognbaneinddeling
  • Invalidesymboler på handicapparkeringspladser
  • Afmærkninger på bump

Begrundelse

Kommunen har ikke lovhjemmel til at afholde udgifter til vedligehold af vejens udstyr, inklusive vejafmærkninger. Derfor overgår dette ansvar fremover til grundejerne (jf. § 44 og 57, stk. 1 og 2 i Lov om Private Fællesveje).

Københavns Kommune vedligeholder vejafmærkningerne som hidtil frem til den 1. juni 2023.

Har du spørgsmål?