Arkivnyhed - Kan være forældet

Grønt lys til nyt grønt byrum i hjertet af Folehavekvarteret

I flere år har lokale i Folehavekvarteret drømt om et nyt byrum til pladsen foran Vigerslev Bibliotek. Nu er forslaget vedtaget, og Folehavekvarteret kan i 2024 se frem til et grønt mødested med aktiviteter og opholdsmuligheder for alle aldre.

Folehavekvarterets centrale byrum fremstår i dag nedslidt med få legeelementer, begrænsede opholdsmuligheder og dårlig belysning, men heldigvis tegner fremtiden sig lys. Den tidligere byggelegeplads foran Vigerslev Bibliotek skal nemlig forvandles til et fælles mødested for hele kvarteret.

Begejstret borgmester

Store asfaltflader og mange forskellige byrumselementer, der er kommet til over tid og stikker i forskellige retninger, skal omdannes til et sammenhængende og samlende byrum. Projektet kommer til at brede sig over 8000 m2 på tværs af matrikelskel, og med ”haven” som tema bliver naturen bragt ind i kvarteret med ny styrke og karakter. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod er begejstret for, at planerne nu bliver til virkelighed:

- Folehavekvarterets kommende byrum er båret frem af lokalt engagement, og det henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre. Dermed kan pladsen være med til at styrke fællesskabet og sammenholdet i kvarteret og samtidig være et tilløbsstykke for københavnere fra andre dele af byen. Jeg er sikker på, at det nye byrum bliver en kæmpe succes, og jeg vil gerne sende en stor tak til alle de mange engagerede lokale, som har givet deres mening til kende. Vi skaber de bedste løsninger, når vi inkluderer københavnerne, siger Line Barfod.

Lokalt ønske

En gruppe beboere har siden 2019 arbejdet tæt sammen med Områdefornyelsen Folehavekvarteret om projektet, og i løbet af et lille års tid er der i alt blevet afholdt 19 workshops og møder med lokale borgere og aktører.

Med stor nysgerrighed er arbejdsgruppen dykket ned i ønsker og behov fra de forskellige målgrupper, der skal have glæde af byrummet. Snakken i arbejdsgruppen har derfor handlet mere om hvordan pladsen skal rumme behov hos ældre, unge og naboinstitutionerne end farven på en gynge.

Og medlem af arbejdsgruppen og Områdefornyelsens Styregruppe Michel Steen-Hansen er godt tilfreds med det endelige forslag:

- Forslaget lever bestemt op til alt det, jeg håbede at få med. Det bliver en helt central plads for alle områdets beboere, som samtidig vil tiltrække villakvartererne omkring og nok også resten af Valby. Der er nemlig plads til en masse forskellige aktiviteter for både børn, unge, voksne og ældre, hvilket jeg håber at Københavns Kommune fortsat vil afsætte midler til at støtte op om, siger Michel Steen-Hansen.

Dyrkningsbede og orangeri

Når byrummet i løbet af 2024 står færdigt, kan beboere blandt andet se frem til en ny multibane med indbyggede tilskuerpladser samt et område med klatreleg og kæmpegynger, som særligt de unge og områdets familier har efterspurgt. Der bliver også indrettet en balancebane til de mindste og to pergolaer med bænke til det korte hvil.

Brugerne får desuden glæde af dyrkningsbede, et folkekøkken med grill, og der opføres også et orangeri. Orangeriet skal drives af boligafdelingen Folehavens kommende socialøkonomiske planteskole, Kirsebærhavens Planteskole, og vil være et trækplaster og fælles rum for beboere og besøgende. Til stor glæde for særligt kvarterets mange ældre etableres flere duftende sanse- og plantebede rundt omkring i byrummet.

Øget tryghed

Et af de helt store lokale ønsker har været at øge oplevelsen af tryghed gennem bedre belysning, som også kan hjælpe til at skabe stemning og identitet. Derfor opsættes lysmaster, spots og pullerter i hele området.

Ligesom bedre belysning har været en høj prioritet, har lokalområdet samtidig lagt stor vægt på, at vejarealet foran skolen og biblioteket skal tilgodese de bløde trafikanter såsom skolebørn. Her skal brosten og nye træer få bilisterne til at sænke farten, og vejarealet får samtidig status som lege- og opholdsgade, hvor bilerne må køre max 15 km/t.

Bæredygtighed og fællesskab

Projektet vækker også glæde hos boligselskabet 3B samt Lokale og Anlægsfonden, som støtter det nye byrum: 

- Både det nye byrum og hele den demokratiske proces omkring udviklingen af området ligger meget tæt op ad 3B’s værdier. Vi arbejder aktivt med at give beboerne mest muligt indflydelse, for vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe gode hjem. Og med hjem tænker vi ikke bare indenfor i boligen. Hjem er er også gode, grønne og trygge rammer udenfor. Derfor er vi glade for at kunne støtte det nye byrum i Folehaven, siger Iris Gausbo, formand for Boligforeningen 3B.

- I fremtiden bliver Folehaven en grøn oase, hvor der er plads til læring, leg og bevægelse for skoleelever, lokale beboere og besøgende. Byrummet kommer til at give kvarteret en helt ny identitet, når biblioteket, dyrelegepladsen, kirken og det nye plejehjem forbindes. I det nye byrum er der arbejdet med bæredygtige materialer, indhold og sanselighed for at skabe et mødested, som er trygt og rart at være i. Jeg håber, at dette nye sted bliver en destination for hele byen, siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Fakta

Der plantes i alt 91 nye træer, mens det er nødvendigt at fælde 29 træer.

Anlægget forventes påbegyndt i maj 2023 og indvies i foråret 2024. Samlet set er der afsat 19.350.000 kr. til hele projektet.

Borgerrepræsentationen afsatte i 2018 30 mio. kr. til en 5-årig områdefornyelse i Folehavekvarteret i Valby Syd.

Frem til 2023 samarbejder Områdefornyelsen Folehavekvarteret med borgere og lokale aktører om fysiske, sociale og kulturelle projekter.

Det nye byrum er finansieret af den filantropiske forening Realdania og Lokale- og Anlægsfonden gennem kampagnen Fælles Rum, Valby Fonden, Boligforeningen 3B samt Københavns Kommune.

Byrummet anlægges på pladsen foran Vigerslev Bibliotek samt på 3B’s græsareal mod Frugthaven. Arealerne er hhv. ejet af Københavns Kommune og 3B, boligafdelingen Folehaven. Begge ejere følger udviklingen tæt med repræsentation af den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, 3B, Områdefornyelsen Folehavekvarteret og Park og Byrum i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Byrummet er tegnet af 1:1 Landskab i samarbejde med Via Trafik og For the Love of Light. Byrummet forventes færdig anlagt i 2024.

Skitse af projektforslag