Søg
Billede
Billede af Grønningen
Fotograf
SLA/Niras
Arkivnyhed - Kan være forældet

Grønningen NV skal omdannes til nyt attraktivt byrum og sikre mod skybrud

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) glæder sig over etableringen af en ny stor park i Københavns nordvestkvarter, der skal styrke kvarterets sammenhængskraft og bidrage til skybrudssikring.

Det er ikke alle grønne områder i København, der er lige populære. Grønningen, der ligger mellem Tuborgvej og Hovmestervej, bliver ikke brugt af de lokale beboere i så høj grad, som der er potentiale til.

Derfor skal parken nu omdannes fra at være en åben og plan græsplæne til et mere vildt beplantet og kuperet terræn med stier og hyggelige kroge. Formålet er at styrke den sociale sammenhængskraft i lokalområdet ved at indrette en park, som de lokale beboere i højere grad benytter sig af. Derudover skal parken med flere såkaldte lavninger håndtere regnvand, så man undgår oversvømmelser i tilfælde af skybrud.

Projektforslaget blev endeligt vedtaget på et udvalgsmøde i mandags, hvilket glæder teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Byens grønne områder skal indrettes på en måde, så de lokale beboere finder det naturligt at gøre brug af dem. Det synes jeg, man har taget hensyn til i det nye projektforslag for Grønningen, og jeg glæder mig over, at man har involveret beboerne i processen. Dernæst har man fundet gode og inspirerende klimaløsninger med disse lavninger i parken, der både indsamler regnvand, så vi undgår oversvømmelser, men også fungerer som sociale mødesteder med mulighed for leg og aktivitet.
Line Barfod
Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

Projektet er i regi af Områdefornyelse Nordvest udviklet med inddragelse af lokalområdet i form af bl.a. Bispebjerg Lokaludvalg og bestyrelserne for de tre lokale boligforeninger, AAB, AKB og FSB. Her har borgerne gennem samtaler, arrangementer og møder bidraget til projektet med viden om områdets udfordringer og potentialer og delt deres ønsker og drømme for fremtidens park.

Projektet ventes at gå i gang i marts 2023 og stå færdigt i juli 2024.

Fakta

  • Bispeparken, der ligger nord for Grønningen på den anden side af Tuborg vej, får også et fysisk løft.

  • Projektet har en samlet økonomi på 65,8 mio. kr. (heraf 38,2 mio. kr. til skybrudssikring og 27,6 mio. kr. til byrum)

  • Der plantes 128 træer, henholdsvis 86 i Grønningen og 42 i Bispeparken. For at gøre plads til lavninger, fældes der i alt 18 træer, 12 i Grønningen og 6 i Bispeparken.

  • Der nedlægges 18 parkeringspladser, heraf 9 på Tuborgvej og 9 på Hovmestervej, som alle er uden for betalingszonen. Det har blandt andet været nødvendigt for at skabe Kys og Kør-pladser foran Tagensbo Skole på Hovmestervej, en slynget cykelsti og en visuel sammenhæng mellem Bispeparken og Grønningen som er opdelt af Tuborgvej.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V