Arkivnyhed - Kan være forældet

God trivsel på Danmarks største arbejdsplads

Der er fortsat rigtig god trivsel og motivation blandt medarbejderne i Københavns Kommune, viser en ny, fælles trivselsundersøgelse.

Der er fortsat rigtig god trivsel og motivation blandt medarbejderne i Københavns Kommune, viser en ny, fælles trivselsundersøgelse.

Ny trivselsundersøgelse viser, at Københavns Kommunes cirka 40.000 adspurgte medarbejdere generelt trives i deres job – der kan tilmed konstateres en lille stigning i trivslen. Scoren for den generelle trivsel og motivation er 5,6 på en skala fra 1-7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Dermed er trivslen steget lidt siden 2017, hvor trivsels-scoren var 5,5.

Tillid til ledelsen og meningsfulde arbejdsopgaver

I forhold til kommunens trivselsundersøgelse fra 2017 er der fremgang eller uændrede gode scorer på alle områder. Særligt tre temaer er værd at fremhæve.

 • Medarbejderne oplever fortsat meningsfulde arbejdsopgaver og en høj grad af tilfredshed med kvaliteten af det arbejde, de udfører. Her ligger scoren på 5,7, hvilket er en svag stigning på 0,1.
 • Samme stigning ses i tilfredsheden med samarbejdet om fælles opgaver, som i år ligger på 5,5.
 • Endelig har medarbejderne en høj tillid til ledelsen – her er scoren 5,6, hvilket er en stigning på 0,2 i forhold til undersøgelsen fra 2017.

Herudover er de tre temaer indflydelse på forandringer, fysisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme steget marginalt, men tilfredsheden ligger her generelt lidt lavere sammenlignet med de andre temaer.

”Jeg er rigtig glad for at få bekræftet, at vores medarbejdere er tilfredse med deres arbejdsplads. Der er en lille stigning i trivslen, og der er en stigende tilfredshed med ledelsen. Det har vi alle sammen lod og del i, for trivsel skaber vi i fællesskab. Men når det er sagt, er det klart, at der altid er noget, vi skal arbejde med i de enkelte forvaltninger, og det er jo netop det, som trivselsundersøgelsen kaster lys over”, siger adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Peter Stensgaard Mørch, hvor arbejdet med trivselsundersøgelsen er forankret.

Britt Petersen, formand for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, er enig:

”Tendenserne er positive, trivslen går generelt frem. Hvis vi eksempelvis sammenholder med andre indikatorer, så har der også været et faldende sygefravær over tid. Det bekræfter, at det generelle billede er positivt”, siger Britt Petersen.

Fysisk vold og krænkende adfærd

Der er dog også væsentlige opmærksomhedspunkter i undersøgelsen. For i lighed med resten af landet oplever København i disse år en negativ udvikling i antallet af lærere og pædagoger, der bliver udsat for vold i deres arbejde med børn i kommunens skoler og institutioner.

Denne tendens kan aflæses tydeligt i trivselsundersøgelsen. Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for fysisk vold, er steget med 5,5 procentpoint til cirka 14 procent. Den fysiske vold er steget i alle forvaltninger, mest markant er stigningen i kommunens største forvaltning BUF, hvor halvdelen af alle kommunens medarbejdere arbejder. Her er antallet af voldsepisoder steget med 8,3 procentpoint.

Direktøren i Økonomiforvaltningen tager den krænkende adfærd meget alvorligt og pointerer, at der fortsat skal gøres en ekstra indsats for at komme vold og trusler til livs.

”Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at krænkende adfærd og særligt fysisk vold er steget. Vi har nultolerance overfor den type af adfærd i Københavns Kommune, og de enkelte forvaltninger vil sætte målrettet ind netop der, hvor der er behov. Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde i Københavns Kommune”, understreger Peter Stensgaard Mørch.

Britt Petersen stemmer i:

”Trods den generelt stigende trivsel er der nultolerancespørgsmål, der skiller sig lidt ud, fx ’fysisk vold’ som scorer højt. Det er vigtigt, at vi dykker ned her og undersøger; er det en reel stigning eller skyldes det, at der er øget fokus på området? Det er oplagt at styrke arbejdet med systematisk at implementere arbejdsfællesskaber, både for at holde det generelt høje niveau på trivslen og for at få de områder, hvor der er udfordringer med.”

Forebyggelse af krænkende adfærd er et vigtigt fokusområde i Københavns Kommune. De senere år er der iværksat en række tiltag for at forebygge konfliktsituationer og styrke sikkerheden for kommunens medarbejdere. Opfølgning vil ske lokalt, og der vil blive fulgt op i de enkelte forvaltninger.

Yderligere oplysninger

Peter Stensgaard Mørch, adm. direktør i Økonomiforvaltningen via koncernkommunikationschef Amanda Justesen på telefon 2947 8526 eller mail DE1E@kk.dk eller Tine Pind Jørum på telefon 2711 6896 eller mail tpj@kk.dk.

Fakta om trivselsundersøgelsen

 • Københavns Kommune gennemfører hvert andet år, under inddragelse af Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, en trivselsundersøgelse i henhold til ”Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne”.
 • I år blev trivselsundersøgelsen gennemført i perioden 20. februar–12. marts 2019.
 • Der er en rekordstor besvarelsesprocent på 88.
 • Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering.
 • Undersøgelsen består af ti overordnede temaer:
  • Trivsel og motivation (samlet vurdering er 5,6)
  • Indhold i arbejdet (samlet vurdering er 5,7)
  • Samarbejde om den fælles opgave (samlet vurdering er 5,5)
  • Indflydelse (samlet vurdering er 4,8)
  • Nærmeste leder (samlet vurdering er 5,6)
  • Ledelsen (samlet vurdering er 5,6)
  • Læring og udvikling (samlet vurdering er 5,5)
  • Håndtering af krav i arbejdet (samlet vurdering er 5,5)
  • Fysisk arbejdsmiljø (samlet vurdering er 4,7)
  • Sundhedsfremme (samlet vurdering er 4,7)

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V