Arkivnyhed - Kan være forældet

Fritidshjem bevarer høj kvalitet

Med øget forældrebetaling undgår Københavns fritidstilbud besparelser. Ny budgetaftale sikrer byens fritidshjem.

Med den nye aftale kan byens fritidshjem kan køre videre med samme personale, økonomi, lokaler og pædagogik, hvis de ønsker det.

Kvaliteten i de københavnske fritidstilbud skal fastholdes. For at undgå besparelser er et bredt politisk flertal på Københavns Rådhus fra Enhedslisten til Venstre enige om at hæve forældrebetalingen i byens fritidstilbud for de 6-9-årige (0.-3. klasse).

Den nye budgetaftale betyder, at taksten for de københavnske forældre kommer til at stige til samme niveau som i resten af landet. Der er tale om en prisstigning på cirka 700 kr. per måned, når den er fuldt indfaset i 2021. Familier med lave indkomster vil dog fortsat kunne få en friplads til deres barn. 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Vi står vagt om kvaliteten i vores fritidstilbud. Ved at hæve forældrebetalingen kan vi undgå nogle grimme besparelser på 70 mio. kr. årligt. Jeg føler mig overbevist om, at de københavnske forældre er villige til at betale det samme som forældre i resten af landet, når alternativet havde været dårligere normeringer og færre medarbejdere til at skabe et godt pædagogisk tilbud til deres børn.” 

I mange år har forældrebetalingen i København ligget markant under landsgennemsnittet. Det skyldes, at nogle af de københavnske fritidstilbud er organiseret under dagtilbudsloven, hvor forældrebetalingen maksimalt må udgøre 30 procent af kommunens samlede udgift. 

I stort set alle landets øvrige kommuner er fritidstilbud kun organiseret under folkeskoleloven, hvor der ikke er noget loft for forældrebetalingen.

Ny organisering med samme indhold 

Københavns Kommune har hidtil forgæves forsøgt at få skiftende undervisningsministre til at sidestille reglerne om forældrebetaling. Med den nye budgetaftale skal 47 af byens 83 fritidsinstitutioner for de 6-9-årige derfor omorganiseres, så de rent administrativt hører under folkeskoleloven i stedet for dagtilbudsloven. 

Budgetpartierne er samtidig enige om, at de fritidspædagogiske principper fra dagtilbudsloven, som i dag kendetegner Københavns kommunale og selvejende fritidshjem, fremadrettet skal gælde alle fritidstilbud i København. Tilbuddene vil have samme indhold for børnene og fortsat have selvstændigt budget og ledelse.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”I København har vi en lang tradition for at sikre fritidspædagogikken gode vilkår. Det værner vi om med denne budgetaftale. Der er alene tale om en administrativ øvelse. Indholdet vil være det samme. Hvis de ønsker det, kan fritidshjemmene fortsætte på samme adresse, med samme økonomi, personale og pædagogik. Den konkrete forskel vil kun være, at fritidsinstitutionens leder ikke længere refererer til en klyngeleder eller et netværk, men til den lokale skoleleder.”   

Mens prisstigningen står ved magt, har budgetpartierne dog aftalt en mulighed for at aflyse den administrative omlægning af fritidsinstitutionerne. Den del vil blive tilbagerullet, hvis Folketinget inden udgangen af marts 2020 beslutter, at det bliver muligt at tage samme forældrebetaling i dagtilbudsloven som i folkeskoleloven.  

 

Fakta om forældrebetaling for fritidsinstitutioner

Månedlig forældrebetaling for fritidsinstitutioner 6-9-årige (0. - 3. klasse)

Odense: 2.002 kr.

Esbjerg: 1.770 kr.

Landets 6 største byer minus København: 1.684 kr.

Frederiksberg: 1.615 kr.

Aarhus: 1.574 kr.

Landsgennemsnit uden København: 1.505 kr.

Aalborg: 1.378 kr.

København: 882 kr.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Prisstigninger i København

Fra 1. august 2020: Cirka 1.400 kr. per måned svarende til 42 pct. af pladsprisen

Fra 1. januar 2021: Cirka 1.600 kr. per måned svarende til 48 pct. af pladsprisen

*De ovenstående priser er en gennemsnitspris for alle årets 12 måneder i 2019. De københavnske forældre betaler i dag 1.005 kr. per måned. Men da juli måned er betalingsfri i København, er gennemsnitsprisen set over 12 måneder noget lavere.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon