Arkivnyhed - Kan være forældet

Fremover skal københavnerne deles om bilerne og helst køre på el

Flere delebiler skal få københavnerne til at genoverveje deres bilejerskab, og så bliver elbiler favoriseret med flere parkeringspladser og bedre lademuligheder.

København har måttet opgive drømmen om at blive CO2-neutral i 2025. Derfor leder de grønne partier på Københavns Rådhus efter nye måder at få nedbragt CO2-udledningen på, og i den netop vedtagne budgetaftale er der flere grønne tiltag.

Partierne bag aftalen er nemlig enige om initiativer, som skal nedbringe forureningen fra københavnernes biler. Det skal være mere attraktivt at gøre brug af delebiler i stedet for at eje sin egen bil, og så favoriseres elbiler med bedre muligheder for parkering og opladning.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er tilfreds med, at det lykkedes at trække budgetaftalen i en grønnere retning:

- Vi har desværre måttet droppe vores mål om at blive CO2-neutral i 2025. Derfor har det været bydende nødvendigt for Enhedslisten at få nye initiativer ind i budgetaftalen, som kan skubbe København i en grønnere retning. Biltrafikken er et oplagt sted at gribe ind, og derfor er jeg glad for, at der er enighed om at prioritere grønne løsninger for bilister i byen. Vi er ikke i mål, men aftalen er et skridt i den rigtige retning, siger Line Barfod.

Politikerne er enige om at skabe bedre vilkår for delebiler i København. Derudover er der enighed om, at 1000 parkeringspladser de kommende år kan veksles til p-pladser til delebiler med og uden fast stamplads.

Elbiler bliver også prioriteret i de kommende år. Blandt andet skal 2.000 parkeringspladser reserveres til elbiler rundt omkring i byen, og på ladepladserne vil der blive stillet krav om opladning ved parkering. For teknik- og miljøborgmesteren giver det god mening at prioritere den grønne omstilling af hovedstadens bilpark:

- Op mod en fjerdedel af bilerne i brokvartererne står stille mandag til fredag. En del af ejerne kan med al sandsynlighed med fordel bruge delebiler og spare penge, og vi kan som kommune bruge pladsen til mennesker i stedet for opbevaring af biler. Med aftalen og de nye initiativer forsøger vi at få gjort op med de unødvendigt mange biler, som i dag fylder alt for meget i København, siger Line Barfod.

Parterne er også enige om at få lavet en foranalyse af muligheden for at leje privatejede parkeringspladser hos fx virksomheder og organisationer, som det er kendt fra andre kommuner. Der er ligeledes enighed om at sætte prisen op på beboerlicenser for fossilbiler.