Arkivnyhed - Kan være forældet

Frederiksberg og København ønsker delvis nedrivning af Bispeengbuen

Nu har både Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentation i Københavns Kommune valgt at pege på en delvis nedrivning af Bispeengbuen, som den bedste løsning for, hvordan den omstridte vejstrækning skal se ud i fremtiden.

De to kommuner vil nu sammen gå i dialog med Vejdirektoratet og Transportministeriet om muligheden for at realisere den anbefalede løsning.

Fremtiden for Bispeengbuen med dens sekssporede motortrafikvej har været et omdiskuteret emne i Frederiksberg såvel som Københavns Kommune. Flere scenarier har været i spil, men politikerne på både Frederiksberg og Københavns rådhus er nu blevet enige om, at man vil arbejde for en delvis nedrivning. Bispeengbuen er en statsvej. Beslutningen betyder derfor, at de to kommuner vil bede Vejdirektoratet og Transportministeriet om at arbejde videre med den anbefalede løsning, hvor den sydlige del af Bispeengbuens to brofag bliver revet ned, og trafikken samles på det nordlige brofag. Nedrivning forventes ikke at få mærkbar betydning for trafikafviklingen, og efterlader i stedet mulighed for at etablere nye grønne parker og byrum på det stykke, som tidligere var dækket af det sydlige brofag. Selve nedrivningen forventes at påbegynde i år 2027, idet der nu sættes gang i yderligere forundersøgelser forud projektet. Den valgte løsning blokerer ikke for en evt. senere total-nedrivning af Bispeengbuen og en tunnelløsning under jorden.

Jeg har en vision om, at vi skal udvikle byen på menneskernes præmisser – og ikke kun bilernes. Og hvor vi har mindre gennemkørende trafik i København. Derfor er jeg glad for, at vi i begge kommuner er enige om, hvordan Bispeengbuen kan omdannes, så København kan blive mere fælles, mere lige og mere grøn,” siger hun og fortsætter: ”Visionen er at rive betonet ned og skabe et unikt samlingspunkt med plads til grønne parker, blomstrende byliv, samtidig med, at en del af områdets oprindelige sjæl vækkes til live igen med åen. Men det er jo ikke op til kommunerne alene, så jeg håber, staten vil være med.
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester i Københavns Kommune
Jeg er utroligt glad for, at vi på Frederiksberg har fælles fodslag med København om denne anbefaling. Den delvise nedrivning vil give et enormt løft til hele området og alle de mange mennesker, der dagligt bor og færdes ved Bispeengbuen, samtidig med at trafikken fortsat kan komme frem. Jeg håber, finansieringen falder hurtigt på plads, og at vi kan komme i gang hurtigt med dette vigtige projekt. Personligt kæmper jeg fortsat for den helt store løsning med en totalnedrivning og tunnel under jorden, men med den delvise nedrivning er vi et vigtigt skridt videre,
Michael Vindfeldt (S)
Frederiksberg Kommunes borgmester
I stedet for en grå kile får vi en grøn åre, hvor det rige kultur- og fritidsliv, som tidligere har været henvist til en tilværelse under Bispeengbuen, har mulighed for at blomstre og udvikle sig. Samtidig er det den løsning, som udleder mindst CO2, og vi får endda mulighed for at genskabe Ladegårdsåen, hvilket jeg personligt er meget glad for. Det er rigtig mange fordele ved den her løsning, og jeg er også glad for, at vi kan stå sammen med Frederiksberg over for staten og i fællesskab pege på den løsning, som vi mener er den rigtige vej frem.
Line Barfod (Ø)
Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester
Dette er en realiserbar løsning, som er god for både beboerne i området, for klimaet og for pendlerne. Det har længe været et ønske at få Ladegårdsåen op til overfladen. Det giver ikke bare en grøn forskønnelse af området, men bidrager samtidig til at håndtere større regnmængder ved skybrud, som de seneste år er intensiveret. Og endelig kan det nyskabte kulturliv under buen
fortsat blomstre. Samlet set er jeg meget tilfreds, og nu skal vi arbejde på, at få staten til at sikre den nødvendige medfinansiering.
Lone Loklindt (R)
Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategiske Udvalg