Forligspartier vil se på den fremtidige organisering på Harrestrup Å Skole

Konservative, Socialdemokratiet, SF og Venstre vil se på den fremtidige organisering på Harrestrup Å Skole.

Harrestrup Å Skole blev til som en sammenlægning mellem Kirsebærhaven Skole og Lykkebo Skole fra 1. august 2022. 

Sammenlægningen blev besluttet som en del af budget 2021. Lykkebo Skole og Kirsebærhaven skulle være basisafdelinger for én ny samlet skole med et fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur, hvor en endnu ikke færdigbygget afdeling på Torveporten skulle være udskolingsafdeling. 

Siden dengang har forvaltningen og skolen arbejdet på at implementere beslutningen. 

Nu er fire forligspartier blevet enige om, at man på ny skal se på organiseringen af den store skole i Valby, hvor de tre matrikler får hver deres leder.

Fælles udtalelse fra forligspartierne: 

- Et flertal ønsker at få præsenteret en model for opdeling af Harrestrup Å Skole, der er planlagt som en 11-sporet folkeskole i Valby. Forligspartierne er åbne for at se på en model, hvor de nuværende tre skoleenheder får egen ledelse, men hvor man bevarer to indskolinger på henholdsvis Kirsebærhaven og Lykkebo – og senere får en samlet udskoling på Torveporten (Grønttorvet). Som led i det arbejde vil skolebestyrelsen, eleverne, forældrene, medarbejderne, lokaludvalget og faglige organisationer blive inddraget. Når forvaltningen har udarbejdet en model, så vil partierne til budgetforhandlingerne tage stilling til den ved budgetforhandlingerne lige efter sommerferien.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager fortæller:

- Som børne- og ungdomsborgmester går jeg ind for nærhed, og jeg vil ikke lægge skjul på, at den nuværende konstruktion aldrig har været mit ønske. Når det er sagt, så arbejder både jeg og forvaltningen naturligvis loyalt for de beslutninger som træffes af et flertal i Borgerrepræsentationen. Hvis man har fulgt lidt med i medierne, så har man også kunnet læse, at der er grupper af forældre og lærere, som er stærkt kritiske overfor en række forhold på Harrestrup Å Skole. I det lys kan det være meget fornuftigt at få undersøgt skolestrukturen i området. Væsentligst for det kommende arbejde er, at de involverede parter inddrages i processen mhp. en endelig beslutning i august, fortæller borgmester Jakob Næsager, Konservative.

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.