Arkivnyhed - Kan være forældet

Forældre skal have vished om plads i dagtilbud fire måneder før start

Telefonerne hos pladsanvisningen er ofte travlt optaget af forældre, der forsøger at få svar på, hvornår deres børn kan starte i institution. Det vil Børne- og Ungdomsudvalget lave om på med en ny model, der giver svar typisk fire måneder før.
Børne- og Ungdomsborgmester, Jakob Næsager, er utrolig glad for, at den nye anvisningsmodel giver forældrene mere vished.

-Jeg er utrolig glad for, at vi med den nye anvisningsmodel skaber mere forudsigelighed og ro i maven ved at tilbyde en plads allerede fire måneder før, at barnet skal starte. Når forældrene har ro i maven, er der også mere ro blandt børnene. Der er ingen grund til, at forældre skal opleve uvished og frustration, fordi de går og venter i månedsvis på, at få vished for, hvor deres barn skal passes.  Modellen giver tilmed også ro og budgetsikkerhed i daginstitutionerne, fortæller børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager.  

I den nuværende pladsanvisningsmodel bestemmer dagtilbuddene selv tidspunkt og antal for opstart af nye børn i institutionen. Pladsanvisningens rolle er primært at styre, hvilke børn der tilbydes plads ud fra ventelister og anciennitet. Den centrale ændring i modellen er, at pladsanvisningen fremover har det fulde ansvar for, hvornår tilbud om pladser sendes til forældrene.  

På baggrund af møder med klyngeledere og det pladsansvarlige personale i dagtilbuddene lægges der også en plan for, hvor mange pladser dagtilbuddene ønsker at få besat de kommende 6-9 måneder.  Ved at fastlægge aktuelt aftalte normeringerne for hver institution i et længere tidsperspektiv og give pladsanvisningen mulighed for at disponere frit over pladserne, kan man give forældrene besked om en institutionsplads i bedre tid.  

 Den nye model bliver også hilst velkommen hos Københavns forældreorganisation. 

-Vi havde brug for en ny model I København, fordi den gamle var for uigennemsigtig. Den betød bl.a. at institutionsledere kunne bruge meget tid på forældre som ringede og spurgte til plads i den lokale institution. Nogle forældre fik også alt for sent besked om, hvornår og hvor de havde fået en plads. Det håber vi meget bliver bedre med den nye model. For os er gennemsigtigheden i den nye model ret afgørende. Fortæller Signe Nielsen, der er formand for Københavns forældreorganisation   

Justeringerne i pladsanvisningsmodellen har været i høring i seks uger. På baggrund af høringssvarene har udvalget behandlet sagen d. 16. november i år.   

Fakta

  • Hvert år starter godt 9.200 nye børn i kommunale og selvejende dagtilbud. 
  • Der går over 32.000 børn i kommunens institutioner 
  • I maj og april åbnes der typisk op for flest pladser i daginstitutionen (Vuggestue, børnehave og KKFO). Det skyldes børn i vuggestuer og børnehaver rykker op i henholdsvis børnehave og skole og skaber mere plads til nye børn. 
  • Pladsanvisningen modtager hver dag ca 300-400 henvendelser, hvoraf ca 200 af dem er telefonisk.  
  • I dag er der ikke regler for i hvor god tid, forældrene skal have besked om, at deres barn har fået plads i daginstitutionen. Hvis man har en garantiplads, skal forældrene dog have en plads indenfor 2 måneder. 

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Der kan ikke sendes sms.