Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Flertal i to udvalg: Københavns Kommune skal ophæve kontrakten med Intervare

Et flertal i både Socialudvalget og i Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at kontrakten med dagligvareleverandøren Intervare A/S bør ophæves. Beslutningen skal dog en tur omkring Borgerrepræsentationen, før den er endeligt vedtaget.

Systematisk underbetaling og ringe arbejdsvilkår for chaufførerne i virksomheden Intervare A/S, som leverer dagligvarer til ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune, skal resultere i en ophævelse af kontrakten med Intervare A/S. Det mener et flertal af politikerne i både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Alligevel skal beslutningen behandles af Borgerrepræsentationen, før den er endelig – det sker, fordi medlemmer af Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at gøre brug af den såkaldte ’standsningsret’, som indebærer, at man som medlem af et politisk udvalg har ret til – trods evt. flertal – at standse en udvalgsbeslutning og kræve, at den afgøres i Borgerrepræsentationen. Det betyder, at der først vil ligge en endelig beslutning d. 3. februar 2022.

- Det er en rigtig ærgerlig sag, som jeg helst havde været foruden. I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende. Vi skal kunne regne med, at vores samarbejdspartnere behandler deres medarbejdere ordentligt og giver dem en fair løn. Og det er uanset, om der er tale om ansatte eller underleverandører. Jeg havde håbet, at vi kunne sætte punktum i sagen nu, for jeg synes ærligt talt ikke længere det er anstændigt over for hverken de ældre, der må leve med usikkerheden, eller over for chaufførerne, at vi ikke er kommet frem til en konklusion endnu, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) oven på dagens møde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Da kontrakten med Intervare A/S er indgået af både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, blev sagen på samme vis behandlet i Socialudvalget i går, og her var der ligeledes et flertal for at ophæve kontrakten.

- Intervare A/S har ikke overholdt aftalerne. De har fået udsættelser og talrige chancer for at rette op. I Københavns Kommune har vi slået os op på, at vi har nogle tydelige sociale klausuler, når vi indgår kontrakter med leverandører. Reglerne er ens for alle. Hvis vi ser igennem fingrene med, at chaufførerne, som Intervare A/S bruger, får for lidt i løn, er det jo lige meget, hvad vi skriver ind i vores udbud, så er det bare tomme ord. Vi har et alternativ og et akutberedskab klar, så ingen sårbare og ældre borgere kommer til at stå uden varer, siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

CSR-enhed: Intervare har ikke rettet op på dårlige vilkår

Afgørelsen i striden mellem Københavns Kommune og Intervare A/S har været længe undervejs. Ovenpå afsløringer af dårlige løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne hos Intervare A/S besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen i oktober 2021, at man kunne ophæve kontrakten med Intervare A/S, hvis virksomheden ikke fik rettet op på en række kritikpunkter inden 1. november 2021, herunder efterbetaling af chaufførerne. Det gjorde Intervare A/S imidlertid ikke, vurderede kommunens CSR-enhed efterfølgende, og den juridiske vurdering og anbefaling til politikerne blev derfor at ophæve kontrakten.

Kontrakten mellem Intervare A/S og Københavns Kommune blev indgået i 2017 og omhandler levering af dagligvarer til ca. 2.100 ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune. Den stod til at udløbe med udgangen af april 2022, hvor et nyt udbud træder i kraft, men hvis den nuværende kontrakt ophæves nu, vil der blive en periode på et par måneder, hvor kommunen skal sikre levering til de berørte borgere på alternativ vis.

Sagen kort

  • Københavns Kommunes CSR-enhed gennemførte i foråret og sommeren 2021 en række undersøgelser, kontrolbesøg og dybdegående interviews med de ansatte chauffører hos Intervare A/S. Her konstaterede kommunens CSR-enhed bl.a., at Intervare A/S underbetalte sine chauffører, som heller ikke havde mulighed for at afholde ferie eller melde sig syge ved sygdom. Desuden havde chaufførerne meget lange arbejdsdage og -uger.
     
  • Intervare A/S har – ligesom alle andre af kommunens leverandører – skrevet under på en arbejdsklausul, som stiller krav om, at de medarbejdere, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomsten på området.
     
  • I oktober 2021 besluttede et flertal af politikerne i Borgerrepræsentationen, at kontrakten med Intervare A/S kunne ophæves, hvis Intervare A/S ikke inden 1. november 2021 efterbetalte den manglende løn til chaufførerne og implementerede en ny forretningsmodel, der sikrer chaufførerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår fremadrettet. Politikerne besluttede desuden at pålægge Intervare A/S dagbøder på ca. 7.200 kr. og tilbageholde det månedlige vederlag af ca. 400.000 kr., indtil Intervare A/S efterlever kravene.

Kontakt til sundheds- og omsorgsborgmesteren

Katrine Kirch Kirkegaard

Pressekonsulent

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kontakt til sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Kontakt til socialborgmesteren

Thomas Søie Hansen

Pressechef

Socialforvaltningen

Kontakt til socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).