Arkivnyhed - Kan være forældet

Fire partier vil skabe bedre vilkår for gulpladebiler i København

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod vil sammen med SF, Venstre og Alternativet reservere flere af hovedstadens parkeringspladser til erhvervsparkering. Dansk Industri bakker op om initiativet.

Selvom flere og flere håndværkere udskifter deres store benzin- eller dieseldrevne biler med enten mindre biler eller elektriske ladcykler, har hovedstadsområdets erhvervsliv stadig store behov for at kunne finde ledige parkeringspladser i København. Særligt fordi problemet med at finde en ledig p-plads ikke er blevet mindre i takt med, at bilejerskabet de senere år er steget voldsomt blandt københavnerne, selvom byen er dækket godt af kollektiv transport, og flere delebilsløsninger er tilgængelige.

Derfor foreslår Enhedslisten sammen med SF, Venstre og Alternativet i København nu, at kommunen skal undersøge og komme med forslag til, hvor der er behov for at ændre eksisterende p-pladser til erhvervsparkeringspladser. Det fortæller teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

- Det er nødvendigt at nedbringe biltrafikken i København, så vi får bedre forudsætninger for at afvikle den nødvendige biltrafik for erhverv og for mennesker med handicap. Samtidig skal vi sikre, at der også er ledige parkeringspladser til de erhvervsdrivende, som ikke kan undvære en bil for at klare deres opgaver, og derfor foreslår vi at øge antallet af erhvervsparkeringspladser. Tiltaget er efterspurgt fra adskillige dele af erhvervslivet, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan tage et skridt mod at opfylde ønsket, som forhåbentlig også gør det lettere for københavnerne at få besøg af en håndværker, siger Line Barfod.

Forslaget forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen torsdag d. 30/11, og hvis der ikke justeres på ordlyden, skal Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger og interesseorganisationer udarbejde et forslag til, hvordan behovet for erhvervsparkeringspladser kan dækkes ved at konvertere eksisterende p-pladser, og hvordan placeringen af de nuværende erhvervsparkeringspladser kan justeres, så de dækker behovet bedst muligt.

Det arbejde bidrager Dansk Industri gerne til. Ifølge bestyrelsesleder for DI Byggeri Hovedstaden Mads Raaschou er der nemlig et stort behov for flere dedikerede p-paladser til erhvervslivet:

- Når håndværkere i København kører rundt i deres biler med værktøj og materialer og forgæves leder efter en parkeringsplads, så bliver det dyrere for kunderne i København at få håndværkere ud. Derfor har DI Byggeri Hovedstaden været meget tilfredse med, at Københavns Kommune i dag har øremærkede håndværkerparkeringspladser. De er en daglig hjælp og har betydet, at det er blevet nemmere for håndværkerne at finde en parkeringsplads tæt på de lokationer, hvor de skal udføre deres opgaver. Men vi kan også høre, at der er brug for flere øremærkede håndværkerparkeringspladser, så det fortsat bliver lettere at finde en parkeringsplads for håndværkerne. Derfor hilser jeg forslaget fra teknik- og miljøborgmesteren og andre partier meget velkomment. Endnu flere øremærkede håndværkerparkeringspladser vil være en kæmpe hjælp for håndværkere i København, siger Mads Raaschou.

Medlemsforslaget skal behandles på det kommende møde i Borgerrepræsentationen torsdag d. 30. november.

Fakta

I København er der reserveret parkeringspladser til erhvervskøretøjer med gule nummerplader. Køretøjer på hvide nummerplader eller papegøjeplader må ikke benytte pladserne, selvom køretøjet også anvendes til erhverv.

Medlemsforslag om konvertering af p-pladser til nødvendig erhvervsparkering

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger og interesseorganisationer at udarbejde et forslag til, hvordan behovet for erhvervsparkeringspladser kan dækkes ved at konvertere eksisterende p-pladser, og hvordan vi kan justere i placeringen af de nuværende erhvervsparkeringspladser, så de dækker behovet bedst muligt.

(Stillet af Enhedslisten, Venstre, SF og Alternativet)

Motivering
Det er vigtigt at sikre gode forudsætninger for den nødvendige erhvervstrafik i København. Det er fx vanskeligt for mange håndværkere at finde parkeringspladser i dele af byen, når de udfører opgaver for københavnerne. Det koster for både miljøet, virksomheden og kunden, når en håndværker skal cirkle rundt for at finde en parkeringsplads til varevognen i nærheden af, hvor arbejdet skal udføres. Og det koster dyrebar arbejdstid for udkørende læger eller hjemmepleje, som de ellers kunne være have brugt hos borgerne. Det kræver et vedholdende blik fra kommunens side at sikre, at der også er tilgængelige parkeringspladser for den nødvendige erhvervstrafik, herunder kommunens.

Vi foreslår derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skaber et overblik over, hvor det kan være hensigtsmæssigt at etablere nye erhvervsparkeringspladser i byen og det nødvendige omfang af parkeringspladserne. Det skal også undersøges, om der skal ske en justering i placeringen af de nuværende erhvervsparkeringspladser. Forvaltningerne skal høre relevante erhvervsorganisationer og øvrige forvaltninger, der kan være påvirket af udfordringer med at finde p-pladser i forbindelse med udførelse af deres arbejdsopgaver.