Fællesteam hjælper udsatte hjemløse og vinder Patientoplevelsespris

Bag det lidt tekniske navn, Det Tværsektorielle Fællesteam, gemmer sig en ganske fantastisk indsats for Københavns hjemløse, som ofte kæmper med misbrug og psykisk sygdom og derfor oplever at blive kastet frem og tilbage i systemet.

Det Tværsektorielle Fællesteam består af medarbejdere fra Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune, der i tæt samarbejde med Mændenes Hjem, Hus Forbi og Projekt Udenfor giver Københavns mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp. 

Der er to teams, som hvert består af en specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske, en rusmiddelbehandler og en sagsbehandler fra Hjemløseenheden på tværs af region og kommune. Derudover indgår en jobcentermedarbejder fra BIF, som har fokus på at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet eller afklare til anden hjælp, fx førtidspension.

Teamet møder de hjemløse, hvor de er, og sørger for, at de hurtigt får den hjælp, de har brug for. Det er en gruppe hjemløse, som typisk har en meget lav tillid til systemet, og de tager sjældent selv kontakt til regionen eller kommunen, når de har brug for hjælp.

Men teamet formår at skabe en følelse af tryghed, tillid og fællesskab for denne meget udsatte gruppe af borgere. Og derfor vinder de Årets Patientoplevelsespris 2024.  

Frida Thorup Schmidt er rusmiddelbehandler i SOF og har siden januar 2023 været en del af det tværsektorielle fællesteam. I går var hun og kollegaerne frem og tilbage med toget til Aarhus for at modtage prisen, der blev overrakt på regionernes politiske topmøde 2024.

”Det var en rigtig fin oplevelse at få overrakt prisen og vi fik fine ord med på vejen. Det er rart at blive anerkendt for vores indsats. Vores projekt er enestående, da det er et tæt samarbejde mellem Regionen Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune. Vi er hinandens nærmeste kollegaer og vi bruger hver vores faglighed til at sparre og samarbejde om de samme borgere. Vi afgør i fællesskab, hvor der skal sættes ind, og hvad der er vigtigst for den enkelte lige nu”, siger Frida Thorup Schmidt.

Borgerne er usynlige

Frida Thorup Schmidt fortæller, at de hjemløse borgere er usynlige i andre systemer, da de er for misbrugende til psykiatrien og for psykisk dårlige til misbrugsbehandling.

”Jeg håber også, at vi med prisen er med til at udbrede kendskabet til det tværgående arbejde, der er nødt til at være i indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser. Vores indsats kan blive en integreret del af den måde, vi i vores samfund behandler denne målgruppe på”, siger hun og understreger, at teamet i høj grad også er afhængigt af samarbejdet med civilsamfundet.

”En af det vigtigste årsager til at vi modtog prisen er vores samarbejde med civilsamfundet og de organisationer, der er tæt på borgerne. Mange borgere er får dårlige til at bo på herberger, så vi arbejder opsøgende på fx Christiania, natcafeer og væresteder for at skabe kontakt”.

Netværkssamarbejde og fællesskaber 

Teamet guider patienterne i retning af tilbud, der kan skabe værdi for dem. Det bruger meget tid på netsværksarbejde med blandt andet Mændenes Hjem, Projekt Udenfor, Fedtekælderen, Gadens Stemmer, Hus Forbi, Røde Kors Klinikken, Hjemløseenheden, Sundholm, Hillerødgade, Hørhuset, Pakhuset, Folket Hus og Christiania.

”Det tværsektorielle Fællesteam vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for sin indsats, der baner vejen for mere ligeværdighed og tryghed for en gruppe, der som udgangspunkt er låst fast på kanten af samfundet. Teamet hjælper mennesker lavest i samfundets hierarki med at indgå i fællesskaber og opnå følelsen af at være ligeværdige borgere. De frivillige organisationer, som teamet samarbejder tæt med, finder initiativet givende. Jeg ved, at indsatsen for mere lighed i sundhed i denne gruppe kræver ekstra vedholdenhed. Initiativet kalder på anerkendelse. Stor tillykke til alle, som har andel i teamet,” sagde formand for Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg, Jacob Klærke, til overrækkelsen.  

Fakta om prisen

  • Danske Regioner har i forbindelse med Regionernes Politiske Topmøde indstiftet prisen Årets Patientoplevelse, som sætter fokus på og hylder nyskabende initiativer, der forbedrer borgernes møde med sundhedsvæsenet.
  • Alle, der kender et godt regionalt initiativ har haft mulighed for at indstille til prisen. Initiativerne skal leve op til en række bedømmelseskriterier.
  • Et dommerpanel bestående af patientrepræsentanter og patientorganisationer har udvalgt vinderen af prisen.
  • Danske Regioner har modtaget 26 indstillinger. 
  • Vinderen modtager 10.000 kroner i rejsegodtgørelse til at præsentere initiativet andre steder i sundhedsvæsenet.

Vil du vide mere?

Ring til Socialforvaltnings pressetelefon 2325 6653