Arkivnyhed - Kan være forældet

EU-Kommissionen afviser Klimabevægelsens klage over Lynetteholm

EU-kommissionen har i sin udtalelse til Europa-Parlamentet konkluderet, at miljøundersøgelserne af Lynetteholm overholder EU’s miljødirektiver.

Klimabevægelsen indsendte i juli 2021 en klage til EU-parlamentets Udvalg for Andragender over etableringen af Lynetteholm med henblik på at få rejst en sag ved EU-domstolen.

Klimabevægelsen klagede over, at de fandt miljøkonsekvensvurderingerne for anlægget af Lynetteholm forud for anlægsloven utilstrækkelig, og at det var udtryk for såkaldt ”salami-metode”, at man først miljøundersøgte anlægget af selve Lynetteholm uden samtidigt at miljøundersøge Østlig Ringvej, metroforbindelse og den mulige byudvikling.

Modsat har Transportministeriet og Københavns Kommune fastholdt, at den samlede vision for Lynetteholm indeholder flere forskellige projekter, hvoraf nogle dele – fx byudviklingen fra 2035 – ligger langt ude i fremtiden og stadig ikke er endeligt besluttet, hvorfor de ikke er konkrete nok til en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med anlægsloven for Lynetteholm.

I en udtalelse til Udvalget for Andragender bakker EU-kommissionen op om Transportministeriet og Københavns Kommunes vurdering, og fastslår samtidig, at anlægsloven for Lynetteholm ifølge EU-Kommissionen overholder EU-lovgivningen.

”Behandlingen af anlægsloven for Lynetteholm har været meget grundig, og Folketingets partier stillede tæt på 200 spørgsmål blandt andet om den såkaldte salamimetode. Derfor fik vi også lejlighed til at vurdere spørgsmålet nøje før vedtagelsen. Jeg er glad for, at også EU-Kommissionen i sin udtalelse vurderer, at anlægsloven for Lynetteholm er i overensstemmelse med de miljøretslige krav, og ser frem til at få prøvet spørgsmålet ved en dansk domstol”, siger Transportminister Benny Engelbrecht (S).

Også overborgmester Lars Weiss (S) er tilfreds med EU-Kommissionens konklusion;”Lynetteholm er fundamentet for, at vi kan blive ved med at udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i. Et så omfattende projekt skal selvsagt leve op til de gældende miljøkrav, og vi skal undersøge påvirkningen af miljøet og den eksisterende by grundigt. Det kan der ikke være to meninger om. Jeg er derfor glad for, at EU-kommissionen nu har vurderet, at anlægsloven for Lynetteholm lever op til EU’s regler på området”, siger overborgmester Lars Weiss (S)

EU-kommissionen vurderede allerede tilbage i september, at der ikke var grundlag for at gå videre med klagen. Men Udvalget for Andragender i Europa-Parlamentet valgte dog at bede om en skriftlig vurdering fra EU-Kommissionen. Det er den vurdering, som nu er offentliggjort.

 

Tidslinje

I juli 2021 modtog EU-parlamentets Udvalg for Andragender en klage fra Klimabevægelsen over anlægget af Lynetteholm.

Udvalg for Andragender bad EU-Kommissionen vurdere klagen mhp. om danske myndigheder overtrådte EU’s Miljødirektiv

I begyndelsen af september fremlagde EU-Kommissionen sin vurdering for Udvalg for Andragender. Vurderingen var at klagen skulle afvises og de miljøretslige krav var overholdt.

Kommissionen blev herefter bedt om at udarbejde en skriftlig vurdering. Det er denne vurdering, der nu er offentliggjort.

Kontakt

Ulrich Harre Andersen

Ulrich Harre Andersen

Kontakt til overborgmester Lars Weiss (S) via pressekonsulent Ulrich Harre.

Martin Hein

Kontakt til Transportminister Benny Engelbrecht (S) via pressechef Martin Hein.