Søg
Billede
grafik budget 2023

Endelig kan Vanløse se frem til lavere hastighed på Jyllingevej

Trafiksikkerheden højnes, når hastigheden i fremtiden sættes ned til 50 km/t på den del af Jyllingevej, som ligger i Vanløse. Det er en konsekvens af de netop overståede budgetforhandlinger. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod er godt tilfreds.

I årevis har naboerne til Jyllingevej kæmpet for at sænket hastighedsgrænsen. I hverdagene suser over 35.000 køretøjer forbi med op mod 60 km/t, og det skaber både utryghed og en massiv støj i området.

Og mens naboerne til flere andre store veje i Københavns Kommune for nylig fik besked om, at man hér vil sænke hastighedsgrænsen til 50 km/t, så gælder det ikke for Jyllingevej. Den firesporede vej kræver nemlig ombygning i større eller mindre grad, hvis politiet skal godkende hastighedsnedsættelsen.

Heldigvis er der nu lys for enden af tunnelen. I de netop overståede budgetforhandlinger er det lykkedes at finde penge til at indsnævre kørebanerne, så den lavere hastighedsgrænse kan blive en realitet. Og det glæder teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

- Enhedslisten har igennem flere år kæmpet for at få gjort noget ved den utryghed og støj, som den massive trafik på Jyllingevej skaber. Tidligere på året lykkedes det os at finde penge til et signalreguleret kryds ved Krogebjerg, og nu er der endelig flertal for at gøre noget ved indretningen af Jyllingevej, så vi kan få sænket hastigheden. Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig kan opfylde dette store lokale ønske, og jeg er sikker på, at det vil gøre en stor forskel for beboerne i området, siger Line Barfod.

Hastighedsnedsættelse er afgørende

Partierne bag budgetaftalen besluttede sig for den billigste model blandt de to fremlagte løsninger. Det betyder, at hastigheden sættes ned til 50 km/t ved at ændre den hvide opstribning og etablere spærreflader og parkeringspladser samt enkelte sideheller for at afgrænse parkeringssporene.

Parkering langs kørebanen har en hastighedsnedsættende effekt, og der vil være plads til omkring 30 parkerede biler på strækningen. For Line Barfod var det afgørende, at hastigheden nu endelig kan komme ned på Jyllingevej:

- Enhedslisten har i årevis kæmpet for at få hastigheden sat ned på Jyllingevej, og derfor var det vigtigere for os, at drømmen bliver til virkelighed end at skulle vente minimum et år mere på at finde midler til at lave en flottere og grønnere løsning. Mange gode projekter er blevet sorteret fra under forhandlingerne i år, fordi budgetrammen sætter store begrænsninger. Derfor er jeg glad for, at naboerne nu endelig har vished for, at hastigheden skal ned på Jyllingevej, siger Line Barfod.

Et endelig projektforslag forventes fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i 2024.