En større andel børn går i Københavns daginstitutioner, men pengene er ikke fulgt med

I Københavns Kommune er der indskrevet flere børn i institutionerne end forventet. Det betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen står med en ekstra regning på ca. 60 millioner kroner.

En større andel børn bliver hver morgen afleveret i de københavnske daginstitutioner end forventet. Derfor mangler der ca. 60 millioner kroner for at opretholde serviceniveauet i daginstitutionerne.  

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) vil forsøge at få dækket udgifterne til overførselssagen, der også kaldes den lille budgetforhandling, der forhandles i næste uge. 

-Det glæder mig selvfølgelig, at flere forældre vælger de københavnske dagtilbud til, men det er klart, at pengene skal følge med. Flere børn betyder flere udgifter Jeg har en ambition om, at København skal være danmarksmester i børneliv, og hvis den skal indfries, skal vi selvfølgelig have de fornødne midler, fortæller Jakob Næsager.   

  

Jakob Næsager bakkes op af Signe Nielsen, der er formand for Københavns Forældreorganisation

-Det kan ikke være børnene i dagtilbud, som skal betale prisen for, at flere forældre vælger dagtilbuddene til. Vi mangler arbejdskraft også i København, og derfor er det vigtigt for os forældre, at politikerne på Rådhuset finder pengene i overførselssagen, så vores børns dagtilbud kan holde en høj kvalitet, fortæller Signe Nielsen.  

Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på blandt andet børneområdet hvert år tilpasses efter befolkningsudviklingen. Formålet med at regulere for demografi er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau ved befolkningsændringer.   

Selvom der bliver født færre børn i Københavns Kommune, ser vi ikke et tilsvarende fald i antallet af børn i de københavnske daginstitutioner. Det skyldes at en større andel af byens børn vælger daginstitutionen til.  

Når regningen skal gøres op, mangler der ca. 60 millioner kroner for at opretholde serviceniveauet.   

Forhandlingerne om de overskydende midler fra budget 2023-2024 forhandles ved den såkaldte overførselssag i uge 12.   

BUF

Børne- og Ungdomsforvaltningen