Arkivnyhed - Kan være forældet

En nødvendig aftale i en by, der vokser

Partierne bag København Kommunes budget for 2019 har indgået en aftale, der tager hånd om Københavns stigende børnetal og byens udsatte.

En nødvendig aftale, der tager hånd om byens voksende børnetal. Det er resultatet, efter syv partier i København onsdag blev enige om en aftale, der fordeler de overskydende midler fra Regnskab18.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Denne gang er aftalen om de overskydende budgetmidler, den såkaldte ’Overførselssag’, mest af alt nødvendige investeringer og rettidig omhu i forhold til at få pasning til byens mange nye børn og for at sikre den nødvendige indsats overfor byens udsatte.

København vokser med ca. 10.000 borgere om året, og det lægger pres på børnepasning og skoler. I alt er der afsat 84,8 mio. kroner til 23 ekstra, helt nye dagsinstitutionsgrupper (á 22 børnehavebørn/12 vuggestuebørn) samt 42,4 mio. kr. til planlægning og tidlig opstart af yderligere daginstitutioner.

”Jeg er glad for, at en meget bred kreds af partier igen har kunnet stå sammen om at løse de udfordringer, det giver, at København er en by i rivende vækst. Nu har vi sikret, at vi kan få passet alle børn, og at vi har ordentlige tilbud til byens udsatte”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Aftalen sætter 19,2 mio. kr. af til at sikre midlertidige pladser til undervisning på specialområdet. Og så afsættes der 39,2 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor børn med særlig behov og diagnoser.

Til byens udsatte borgere afsættes der 17,0 mio. kr. ekstra til herbergpladser og krisecentre til voldsramte. Der afsættes også 3,5 mio. kr. til botilbud til udsatte voksne. Derudover er der penge til 24 nye skæve boliger til bl.a. hjemløse, og der er bevilget penge til genhusning af herbergpladserne på Mændenes Hjem, så hele bygningen kan blive gennemrenoveret over de kommende år.

Endvidere er der en pakke, som skal vende udviklingen i byens udsatte boligområder. Der sættes ind for at løfte de områder, som regeringen har udpeget som ’hårde ghettoer’, af ghettolisten – og for at forhindre, at nye områder ender på listen. Der er blandt andet afsat 26,4 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner, der skal skabe tryghed og bryde negativ social arv i ni udsatte boligområder, herunder Mjølnerparken og Tingbjerg.

Der er også fundet penge til sommerferiecamps for børn i udsatte byområder, så alle bydele igen er dækket. Der er også penge til at afhjælpe lægemanglen i byen, i det der afsættes medfinansiering til tre nye lægehuse. 

Aftalen er også grøn. For at mindske udledning fra krydstogtskibe gives der penge til projektering af et landstrømanlæg til krydstogtsskibene i Nordhavn og til at udarbejde en model for at etablere landstrøm på Langelinie. Der er også givet penge til genopretning af seks forfaldne parkbroer samt til flere vandposter rundt om i byen.

Endelig er der prioriteret midler til de nødvendige analyser for at sikre fremdrift for visionen om at anlægge en helt ny ø, Lynetteholm, i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen. Samt penge til at skaffe parkeringspladser til erhvervsdrivende, blandt andet håndværkere, der i dag har svært ved at finde en p-plads, når de skal arbejde inde i byen.

Parterne siger om aftalen:

Socialborgmester Mia Nygaard (R):
”Socialområdet er økonomisk presset, og derfor er jeg tilfreds med, at vi i overførselssagen fandt midler til at lappe nogle af de mest kritiske huller på området og bl.a. finansiering til 24 nye skæve boliger, så nogle af byens mest udsatte kan få tag over hovedet. Midlerne løser dog langt fra alle de sociale udfordringer, og jeg er derfor glad for, at vi har aftalt, at vi til budgetforhandlingerne ser nærmere på, hvordan København fremadrettet håndterer de mange underretninger om udsatte børn – både ift. det forebyggende arbejde, og når børn skal anbringes”.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):
”Den her aftale sikrer penge til nye daginstitutioner, så vi kan tage hånd om de mange nye børn, som københavnerne glædeligvis får i de her år. Samtidig er jeg glad for, at vi har skaffet penge til nye lægehuse i de udsatte boligområder, så alle københavnere kan komme til læge. Vi har også samlet opbakning til en ny pårørendeapp, så de pårørende bedre kan følge med i livet på plejehjemmene, så alt i alt er det en god aftale for SF”.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):
”Venstre glæder sig over, at aftalen løser en række presserende problemer for københavnerne og erhvervslivet, herunder behovet for erhvervsparkering og kvalificeret arbejdskraft, ligesom vi tager en række konkrete skridt for at fremme regeringens ghettoplan.
Med de særlige “københavner-analyser” får vi også belyst de mange fordele ved Lynetteholmen for borgerne, ikke mindst Havnetunnelen, der skal lede bilerne ned under jorden”.

Gruppeformand Jakob Næsager (K):
”Vi konservative er glade for, at der er penge til de hjemløse, så ingen længere behøver overnatte på gaden. København skal fungere i hverdagen - også for de hjemløse. Også de ekstra parkeringspladser til beboerne i Sydhavnen og de ekstra erhvervsparkeringspladser i Indre By er med til, at København kan fungere i hverdagen”.

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF):
”Dansk Folkeparti er glade for, at vi har fået nødovernatninger til vores danske hjemløse med i aftalen. Det er en sag, vi har kæmpet for længe, og som nu endelig er lykkedes, så vi forhåbentlig ikke ser flere dødsfald til vinter”.

Gruppeformand Alex Vanopslagh (LA):
”Med denne aftale har Liberal Alliance været med til at sikre en afgørende hjælp til nogle af byens mest socialt udsatte borgere - herunder livstruede og udsatte stofbrugere”. 

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S)

Via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Socialborgmester Mia Nygaard (R)

Via kommunikationschef Petter Åttingsberg, 2444 8523

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Via pressechef Claus Bøggild Eriksen, 2282 8437

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Via pressechef Thomas Brahm, 2942 2549

Gruppeformand Jakob Næsager (K), 2348 8012

Gruppeformand Carl Christians Ebbesen (DF), 2112 3320

Gruppeformand Alex Vanopslagh (LA), 2552 4076

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V