Arkivnyhed - Kan være forældet

Eldelebiler får nu egne p-pladser nær trafikknudepunkter

Eldelebiler bliver tænkt ind som et supplement til den kollektive transport, når Københavns Kommune opretter 100 dedikerede parkeringspladser nær trafikknudepunkter i hele byen. I alt er 1000 p-pladser til eldelebiler på vej de kommende år.

Det skal være let at komme på kryds og tværs af København, og for flertallet lykkes det også let med en cykel eller bus, tog og metro. Men nu og da kan der være behov for at kombinere de grønne og pladsbesparende transportmidler med en bil, og derfor har Københavns Kommune netop taget hul på at oprette dedikerede parkeringspladser til eldelebiler nær trafikknudepunkter i hovedstaden.

Hensigten er at gøre det let og attraktivt at bruge den kollektive transport og så have en bil inden for rækkevidde, når der er behov for det. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er positivt indstillet over for den nye løsning:

- Vi skal have nedbragt bilejerskabet i København, og det gør vi blandt andet ved at fremme delebiler, så københavnerne ikke behøver at have hver deres bil. Ved at oprette dedikerede parkeringspladser til de elektriske bybiler ved trafikknudepunkter gør vi det let at kombinere kollektiv transport og delebiler. Dermed mindsker vi behovet for at eje egen bil i København, og det er jeg godt tilfreds med, siger Line Barfod.

Bilejerskabet er i disse år stigende i København. Det til trods for at undersøgelser har vist, at op mod hver fjerde bil i brokvartererne holder stille mandag til fredag. Det tyder for teknik- og miljøborgmesteren på, at bilen for denne gruppe ikke er afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen, og derfor bør der både konverteres og nedlægges parkeringspladser, mener borgmesteren:

- Der er kamp om pladsen i byen, fordi vi fx gerne både vil skabe trygge forhold for cyklister og have grønne rekreative områder. I den sammenhæng fylder parkerede biler uforholdsmæssigt meget, særligt når de ikke bliver brugt en stor del af tiden. Her er delebilen et fint alternativ, og derfor skaber vi nu bedre rammer for at bruge den. På sigt skal løsningen frigive plads, som vi kan bruge til bedre ting end stillestående biler, siger Line Barfod.

Teknik- og miljøborgmesteren har et mål om, at en tredjedel af samtlige parkeringspladser i København skal konverteres til delebilspladser, mens en tredjedel skal nedlægges og bruges til andre formål som cykelparkering, opholdsarealer og bedre forhold for biodiversitet.

Fakta

De 100 dedikerede parkeringspladser er første del af 1.000 eldelebilspladser, som er en del af budgetaftalen for 2023. I 2024 skal der oprettes 300 pladser og 600 pladser i 2025.

På nuværende tidspunkt må følgende delebilsklubber anvende pladserne:

  • Green Mobility
  • Share Now
  • LetsGo
  • HYRE
  • KINTO
  • GoMore (kun delebiler – ikke biler, som lånes via GoMore fra en privat person).

Et flertal har i budgetaftalen for 2023 også afsat midler til at konvertere 2.000 traditionelle parkeringspladser til dedikerede elbilspladser i perioden 2023-2025.

Fra 2012 til 2022 er antallet af privatejede biler i København steget fra 104.343 til 142.441.

Omkring 71 pct. af de københavnske familier har ikke adgang til en bil.

Følgende steder er de første dedikerede parkeringspladser til eldelebiler nu oprettet:

  • Østerport Station, Østbanegade 5
  • Amager Strand, Roselillevej ved Amager Strand metro
  • Bispebjerg station, Tagensvej 157
  • Vibenshus station – Øster Allé ved Vibenshus station

Parkeringspladserne placeres omkring følgende adresser:

Langgade Station, Blankavej 61

Trianglen, Blegdamsvej 31

Sjælør Station, Carl Jacobsens vej 21

Christianshavn Station, Dronningensgade 42

Dybbølsbro, Dybbølsgade 12

Enghave Plads, Dybbølsgade 66

Svanemøllen Station, Edvard Griegs gade 5

Rådhuspladsen, H.C. Andersens Boulevard 9

Vesterport – Nyropsgade, Herholdtsgade 1

Nørreport, Linnésgade 2

Nørrebro Station, Lundtoftegade 111

Nordhavn Station, Marstalsgade 44

Islands Brygge Metrostation, Njalsgade 72

Amagerbro Station, Nordlandsgade 10

Flintholm Station, parkeringspladsen ved Flintholm Station

Københavns Hovedbanegård, Reverdilsgade 3

Bellahøj, Sokkelundsvej 14

Valby Station, Thyregodsvej 22

Husum Station, Trappehøjen

Poul Henningsens Plads, Tåsingegade 3

Vanløse Station, Vanløse Allé 87

Carlsberg Station, Vestre kirkegårds Allé 5

Vestamager metrostation, Metrovej 11