Arkivnyhed - Kan være forældet

Ekstra hjælp til udvalgte københavnske folkeskoler

Børne- og Ungdomsudvalget i København tildeler hvert år et antal skoler adgang til et særligt forløb, hvor skolen i en periode kan få ekstra hjælp til at arbejde med elevernes faglige udvikling og trivsel.
Billede
Børn på en legeplads. Blomster i forgrunden.

En gang om året vurderer forvaltningen – med afsæt i en række indikatorer - om der er skoler, som i en periode har brug for en ekstra hånd i ryggen.

Indikatorerne belyser elevernes faglige niveau. Bl.a. analyserer forvaltningen resultaterne fra 9.-klassesprøverne, herunder andelen af elever, der har fået mindst karakteren 2 i matematik og dansk, og om eleverne løftes fagligt. 

Man kigger også på data for elevernes trivsel, og hvor mange der går videre til en ungdomsuddannelse, ligesom der tages højde for skolens økonomi, medarbejderes trivsel og sygefravær. 

Ud over skolens data og faglige resultater, baserer udvælgelsen af skoler sig også på forvaltningens mere kvalitative vurdering. Forvaltningens områdeledelse er i løbende dialog med - og varetager ledelsen af skolerne og vurderer – også på den baggrund, om skolen kan have gavn af en faglig handlingsplan: 

”I København arbejder vi systematisk med at spotte skoler, der kan have behov for noget ekstra. Forvaltning og skole identificerer sammen de særlige udfordringer, der skal arbejdes med, og hvordan vi skal sætte ekstra hjælp fornuftigt ind. Og det samler vi i en faglig handleplan", fortæller Birgitte Lund Flansmose, chef for Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ekstra hjælp til udvalgte skoler 

Skoler, hvor der er behov for et samlet og fokuseret løft, indstilles til en faglig handlingsplan, hvor skolen i en periode på to år tilføres ekstra hjælp fra forvaltningen og dermed øget opmærksomhed på problemstillinger, der knytter sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Det kan fx være hjælp til at organisere arbejdet anderledes, styrke onboardingen af nye medarbejdere, tilbud om efteruddannelse eller hjælp til at formidle skolens resultater til forældrene i skolens distrikt. 

Det er politikerne, der beslutter hvilke skoler, som skal tildeles ekstra hjælp, og i år er der indstillet to nye skoler: Skolen på Amagerbro og Harrestrup Å Skole. Fire skoler er desuden indstillet til at fortsætte med den indsats, der allerede er i gang. Foreløbig har fire fået bevilliget en faglig handlingsplan, der løber endnu et år:  Oehlenschlægersgades Skole, Guldberg Skole, Blågård Skole og Bellahøj Skole. 
 

Fakta

  • Udvælgelsen af skoler, der indstilles til faglig handlingsplan, sker med udgangspunkt i de nationale mål for folkeskolen og Københavns børne- og ungestrategi, herunder om skolerne sikrer, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, at betydningen af social og etnisk baggrund mindskes, og at alle elever trives i skolen. 
  • Børne- og Ungdomsudvalget behandler indstillinger til faglige handlingsplaner en gang om året. I år sker det onsdag d. 7. februar 2024.
     

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.