Arkivnyhed - Kan være forældet

Efter corona og energikrise: Flere cykler og tager bussen, mens færre tager bilen i København

Bilturene i København faldt sidste år. Til gengæld ventes en markant stigning i antallet af biler i årene, der kommer. Det viser den nye Mobilitetsredegørelse 2023 fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Opgørelsen af københavnernes transportvaner er igen præget af en af tidens store dagsordener. Denne gang er det energiprisernes himmelflugt, som tilsyneladende har ført til et fald i bilturene i København. De to foregående år var det corona, som førte til markante fald i antallet af cykelture og ture med kollektiv transport, mens ture til fods steg eksplosivt.

Tendensen i årets opgørelse viser samtidig en stigning i cykelture og ture med kollektiv transport. Endelig er ture til fods faldet fra det ekstremt høje niveau i corona-årene, men er dog fortsat på et højere niveau end før. Det glæder teknik- og miljøborgmester i København, Line Barfod.

”Det er en virkelig god nyhed, at cykelturene er steget og på vej tilbage til niveauet før COVID-19. Det giver en bedre by med mindre trængsel, og det er også godt for folkesundheden, når man cykler i stedet for at tage bilen. Det er en dejlig udvikling,” siger Line Barfod.

Det er for tidligt at sige, om der er tale om varige tendenser, og der er også relativ stor statistisk usikkerhed. Men det til trods er der tegn på, at især cykelturene igen stiger efter corona-årene.

Kommuneplan 2019 indeholder et mål om at ture i bil højest må udgøre 25 % af alle ture til, i og fra København i 2025, mens kollektiv trafik, cykling og gang hver især skal udgøre mindst 25 % hver i 2025.

Flere biler i fremtiden

Mobilitetsredegørelsen 2023 indeholder også en fremskrivning for trafikarbejdet beregnet med trafikmodellen COMPASS. Ud fra basisåret 2021 fremskriver modellen en stigning i trafikarbejdet på 13 pct. for biler frem mod 2035, og for cykeltrafikken forventes en stigning på 10 pct. Denne fremskrivning giver et billede af udviklingen, som den kan se ud forudsat, at der ikke bliver gennemført trafikregulerende projekter i perioden frem mod 2035.

”Vi er i en situation i København, hvor vi er nødt til at gøre noget ved biltrafikken. Både for at nedbringe trængsel, luftforurening og udledning af CO2 og for at skabe bedre plads til gående og cyklister. Som mobilitetstallene også viser, er der langt, langt flere københavnerne, der cykler eller går, når de skal på arbejde eller i skole. Derfor er det helt urimeligt, at bilerne fylder så meget i byen,” siger Line Barfod.

Vækst i antallet af biler

Opgørelsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at antallet af privatejede biler er vokset med 13 pct. fra 2018 til 2022, hvilket er en større stigning end for befolkningen i København, der er vokset med fem pct. i samme periode, og antallet af cykler, der er steget med 11 pct.

”Det kan undre, at bilejerskabet og bilbestand i København forsat stiger, når antallet af ture i bil er faldende. Alt for mange biler holder stille det meste af tiden og optager plads. Plads i byen er en knap ressource, og noget af den plads kan udnyttes bedre, hvis flere bruger delebiler, cykel og kollektiv transport i stedet for bil,” siger Line Barfod.

Mobilitetsredegørelsen 2023