Arkivnyhed - Kan være forældet

Dybbølsbro får helhedsplan i overførselsforhandlinger

Der skal udarbejdes en trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro. Det er blandt resultaterne af forhandlingerne på Københavns Rådhus om fordelingen af de ubrugte midler fra budget 2021.

Den trafikale helhedsplan vil bl.a. indeholde en analyse af trafikmønstrene i området omkring Dybbølsbro, og hvordan trafikken vil ændre sig i takt med udviklingen af området.

- Jeg glæder mig over, at vi nu får midler til at se på området omkring Dybbølsbro, som Vesterbro Lokaludvalg længe har efterspurgt. Med udviklingen af Godsbaneterrænet, 500 nye ungdomsboliger i kaktustårnene og en ny skole og fjernbusterminal i Kødbyen forventer vi, at antallet af bløde trafikanter vil vokse. Jeg ser derfor frem til, at vi med en helhedsplan kan nytænke bydelen og skræddersy infrastrukturen efter deres behov, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Der er sat 2,2 mio. kr. af til initiativet i perioden 2022-2023.

Fungerer som foranalyse

Helhedsplanen skal fungere som en foranalyse med en række konkrete løsningsforslag for selve Dybbølsbro, der kan håndtere trafikstrømmene på en hensigtsmæssig og trafiksikker måde.

Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen vil få forelagt helhedsplanen i løbet af 2023 forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Penge til begrønning

Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til en begrønning af arealet ved metrostationen på Enghave Plads, samt 1,5 mio. kroner til foranalysen af en ny cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V