Arkivnyhed - Kan være forældet

Det går fortsat frem for folkeskolerne i København

På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget d. 8. marts 2023 blev politikerne præsenteret for, hvordan kvaliteten i de københavnske folkeskoler har udviklet sig det sidste år. Børne- og Ungdomsborgmesteren glæder sig over den positive udvikling.

De Københavnske skoler er inde i en positiv udvikling. For fjerde år i træk ligger København lige over landsgennemsnittet ved folkeskolens prøver.  

Her kan man se, at de københavnske folkeskoler har formået at hæve elevernes faglige niveau i forhold til forældrenes uddannelsesniveau – og det gælder både for elever, hvis forældre har en videregående uddannelse og for elever, hvor forældrenes højeste uddannelse er grundskolen. Med til fortællingen hører også, at karaktergennemsnittet for ikke-vestlige elever er steget. 

Tallene i nedenstående viser udvikling i karaktergennemsnittet fordelt på forældrenes uddannelse. Her skal der dog tages forbehold for, at afgangseksamen i hele landet var omfattet af ændrede regler pga. Corona de sidste tre år.  

Folkeskolens udviklingen glæder Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager.   

-Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser, hvor godt det går med afgangselevernes faglige præstationer i år. Og også stolt på folkeskolernes vegne, over at se, hvor flot de løfter elevernes faglige niveau – både for børn af familier, hvor forældrene har korte uddannelser, men også blandt de højtuddannede forældre. Det viser, at vores lærere gør et rigtig godt stykke arbejde, og at Københavns folkeskole er for alle, siger Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune Jakob Næsager (K).    

Som noget nyt bliver politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget nu igen præsenteret for socioøkonomiske beregninger af elevernes faglige niveau. Det har der ellers ikke været tal for de seneste to skoleår. Her kan politikerne se, at skolerne præsterer 'på niveau' i forhold til den såkaldte socioøkonomiske reference. Det vil sige, at skolerne løfter eleverne i det omfang, man kan forvente i forhold til deres socioøkonomiske baggrund, som beregnes ud fra forældrenes uddannelsesniveau, indtægt mm. 

NB. Beregningen af de socioøkonomiske referencer for 2019/20, 2020/21 og 2021/22 er foretaget i en begrænset version grundet Covid-19 situationens konsekvenser for afholdelsen og bedømmelsen af prøverne i sommeren 2020, 2021 og 2022. Vær opmærksom på, at tallene i begge grafer stammer fra børne- og undervisningsministeriet. 

Dianna Maria Simonsen Smith

Pressekonsulent

Børne- og Ungdomsforvaltningen