Arkivnyhed - Kan være forældet

Der skal strammes op på retssikkerheden i Københavns Kommune

Kommunen er i nogle tilfælde udfordret, når det kommer til at efterleve borgernes rettigheder efter forvaltningsloven, standarden for god borgerservice og principperne for god forvaltningsskik. Det konstaterer Borgerrådgiveren i beretningen for 2021.

I mere end halvdelen af de klager, der indgik hos Borgerrådgiveren, var kommunens forvaltninger enige i, at klagen var berettiget. Det betyder, at der er sket fejl eller har været dårlig borgerbetjening i de sager. Bag dem er et mørketal for de tilfælde, som aldrig førte til en klage.

Borgerrådgiveren modtog 840 henvendelser i beretningsåret 2021. Det er 9 % flere end året før. Borgerrådgiverens indsats havde konkret effekt i 88 % af henvendelserne.

Borgerrådgiveren synliggør i beretningen, hvordan kommunen opleves af borgere, der har brug for hjælp, støtte og afklaring. Med afsæt i temaet Travlhedens faldgruber beskrives de problemstillinger, Borgerrådgiveren ser, de udfordringer der kan ligge til grund, samt de konsekvenser, det har for borgerne, når en sagsbehandling f.eks. trækker ud eller et bevilliget tilbud ikke er tilgængeligt.

”Vi kan og skal blive endnu bedre til at bruge borgernes feedback til læring og forbedringer, så vi undgår, at samme fejl begås flere gange. Det kræver, at alle led i kommunen indsamler viden om, hvor og hvorfor fejl opstår og sætter ind med handling i de tilfælde, hvor en praksis skal ændres, konkrete fejl skal rettes, eller hvor vi måske skal justere en udmeldt sagsbehandlingstid, fordi den ikke har hold i virkeligheden”, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Borgerrådgiveren konstaterer i beretningen, at kommunen generelt har styr på borgernes retssikkerhed, men også at flere konkrete sager viser fejl og udeladelser, hvor der fortsat kan strammes op.

Laura Rosenvinge (A), forperson for Borgerrådgiverudvalget, udtaler:
”Det er godt, at vi generelt har styr på retssikkerheden, men vi må ikke læne os tilbage. Vi skylder den enkelte borger, der møder en sagsbehandling, som ikke er i orden, og hvor retssikkerheden måske endda er udfordret, at vi lytter, tænker os om, retter op og lærer af det. Målet er ikke 0 fejl, men at vi gør, hvad vi kan for at rette op i de enkelte sager, hvor fejl sker, og at vi henter al den læring, der er at hente. Det er noget af det, vores borgerrådgiver udpeger for os og giver forslag til. I udvalget arbejder vi for, at flere af kommunens enheder og forvaltninger får kendskab til og gør brug af Borgerrådgiverens tilbud om dialog, undervisning og læring”.

Borgerrådgiverudvalget har i dag taget beretningen til efterretning og sendt den videre til Borgerrepræsentationen via Økonomiudvalget.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2021
 

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A

1704 København V

Klag til Borgerrådgiveren

Gå til klageblanket (log på med MitID, udfyld og send digitalt)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.