Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Den boligsociale indsats fortsætter på Amager

Der er politisk enighed om at forlænge og sammenlægge to boligsociale helhedsplaner, som stod til at udløbe ved årsskiftet.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for det vedvarende fokus på at løfte Københavns udsatte byområder, men revser flertallet i Folketinget for at have skruet ned for den økonomiske støtte. 

Kigger man på Amager gennem tabeller og grafer, kan man konstatere, at flere nabolag i den mangfoldige bydel falder ind under paraplybetegnelsen ”udsatte boligområder”. Derfor har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget mandag besluttet at fortsætte den kommunale indsats med at løfte i alt 19 boligafdelinger på den centrale del af Amager ved at forlænge og samle to helhedsplaner, som ellers stod foran udløb. Alligevel langer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ud efter regeringen og et flertal i Folketinget, fordi nye regler fra Christiansborg gør, at den statslige støtte er kraftigt reduceret, og det risikerer at få negativ betydning for boligområderne og beboerne:

Det giver sig selv, at det kan mærkes, når millioner af statslige støttekroner forsvinder, og dermed får vi sammen med boligselskaberne ikke hjulpet nær så mange, som ellers ville have kunnet. Dermed er der også risiko for, at boligområderne ender med at slå ud på de parametre, som regeringen bruger til at stemple og stigmatisere dem som ’ghettoer’.

Det giver ingen mening at sænke den økonomiske støtte til vores udsatte boligområder, som et flertal i Folketinget har besluttet, for hvis vi skal have vendt bøtten og løftet disse områder, så kræver det, at vi investerer massivt i dem, siger borgmesteren.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester

Grundet nye regler for statslig støtte til boligsociale helhedsplaner har det ikke været muligt at forlænge de eksisterende planer, og derfor er de nu i stedet slået sammen til en. De to helhedsplaner, som til sammen dækker over 4.135 lejemål og 9.027 beboere, har tidligere haft et samlet budget på 40,6 mio. kr., men med sammenlægningen og den faldende støtte fra staten er helhedsplanens samlede fireårige budget nu blot på 31,2 mio. kr. Selvom kommune og boligselskaber på baggrund af den begrænsede støtte fra staten har fået mulighed for at sænke deres egne tilskud, har det ikke fået disse til at gå samme vej, fortæller teknik- og miljøborgmesteren.

Vi tror på, at langsigtede indsatser betaler sig til forskel fra regeringens sporadiske symptombehandling, og derfor opretholder Københavns Kommune og de almene boligselskaber støtten, så vi kan få skabt den varige forandring, vi ønsker.

Vi er forpligtede til at få gjort op med uligheden i København, og det gør vi bedst gennem langsigtede og præventive indsatser, som favner bredt. Med en ny boligsocial helhedsplan på plads styrker vi blandt andet sammenhængskraften i de udsatte boligområder, og vi sikrer, at børn og unge understøttes til en bedre skolegang, og at de får et større udbytte af den, end det er tilfældet i dag. På den måde får vi løftet vores udsatte boligområder.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester

Fakta: Fire strategiske mål

Den nye helhedsplan skal arbejde efter fire strategiske mål:

 • der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
 • flere skal tilknyttes arbejdsmarkedet
 • børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
 • flere skal blive en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet.

Fakta

Boligafdelinger i det fremtidige boligsociale arbejde på Amager med antal lejemål i parentes:

 • Dyvekevænget, 3B (140)
 • Remisevænget Vest, 3B (266)
 • Remisevænget Nord, 3B (478)
 • Remisevænget Øst, 3B (756)
 • Hørgården 1 + 2, 3B (748)
 • 111 Hjørnevænget, Vibo (111)
 • 112 Røgeritoften, Vibo (51)
 • 113 Støberigården I+II, Vibo (280)
 • 114 Lerfosgade, Vibo (72)
 • 116 Televænget I, Vibo (114)
 • 133 Skotlandsgade/Tingvej, Vibo (161)
 • 140 Televænget II & III, Vibo (178)
 • 153 Liflandsgade, Vibo (48)
 • 819 Dagøgade, Vibo (31)
 • 810 Geislersgade, Vibo (55)
 • Prags Boulevard, DFB v. Domea.dk (268)
 • Hessensgården, fsb (56)
 • Portugalsgade, fsb (98)
 • Gullandsgården, HAB v. DAB (224).

Københavns Kommunes syv forvaltninger har i samarbejde med Landsbyggefonden og de almene boligorganisationer 3B v. KAB, VIBO, fsb, DFB v. Domea.dk og HAB v. DAB drøftet, hvordan en fremtidig helhedsplan bedst kan supplere den kommunale kernedrift. På den baggrund er der udarbejdet en boligsocial helhedsplan, der beskriver mål og indsatser for området.            

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V