Arkivnyhed - Kan være forældet

Cykling i København faldt under corona

Flere gik tur, langt færre cyklede, mens antallet ture i bil var nogenlunde stabilt. Det er effekten af corona, viser årets mobilitetsredegørelse, som netop er offentliggjort.

De mange restriktioner, nedlukninger og hjemmearbejde under corona har sat et tydeligt præg på københavnernes transportvaner de sidste to år.

Københavns Kommunes Mobilitetsredegørelse 2022 viser, at cyklens turandel er faldet fra 28 procent i 2019 til 21 procent i 2021, mens bilens turandel ligger relativ stabilt på 30 procent i både 2019 og i 2021.

I samme periode faldt turandelen for kollektiv trafik fra 22 procent til 14 procent.

Selvom det ikke er sikkert, at effekterne er blivende, er tallene bemærkelsesværdige, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

“Det har en kæmpe betydning for den grønne omstilling, at vi cykler, går eller bruger den kollektive transport, når vi bevæger os gennem byen. Derfor er jeg ærgerlig over, at der er et fald især i cyklingen i København. Selvfølgelig skyldes noget nok de ekstraordinære omstændigheder, der har været på grund af corona, men uanset hvad er vi stadig et godt stykke fra vores mål om, at halvdelen af alle ture til arbejde eller uddannelse skal ske på cykel i 2025". 

Borgmesteren mener ikke, der bliver gjort nok for at fremme cyklismen i København og opfordrer både sine kolleger på Rådhuset og politikerne på Christiansborg til at være mere ambitiøse på cykelområdet: 

”Når man kigger rundt på andre byer som fx Amsterdam, så er det tydeligt, at vi skal oppe os, hvis København stadig skal kunne kalde sig verdens bedste cykelby om fem år. Vi skal give cykler forrang i flere gader, indføre flere og større trafikøer og udbygge supercykelstierne. Og så skal vi have en langt større økonomisk håndsrækning fra statsligt hold, så vi for eksempel kan øge cykelparkeringen ved stationer og lave parker&rejs-anlæg omkring København, så flere pendlere kan lade bilen stå og bruge cyklen i byen,” siger hun. 

Flere ture til fods

Mens cyklismen og den kollektive transport er dykket, er fodgængerandelen til gengæld steget med 5 procentpoint fra 2020 og ligger nu på 35 procent i 2021. Det er en stigning i fodgængernes andel af alle ture i på 14 procent point fra 2019 til 2021.  

Adspurgt svarer københavnerne selv, at de går mere som følge af pandemien – og at de forventer at holde fast i de nye vaner.

Københavns Kommunes Mobilitetsredegørelse 2022

Mobilitetsredegørelsen giver et samlet overblik over indsatser på tværs af transportformer, trafikale effekter og virkemidler, samt en status for trafikkens udvikling over de seneste ti år.

Mobilitetsredegørelsen giver et overblik over eksisterende og kommende planer og strategier samt forventninger til den trafikale udvikling frem mod 2025.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V