Søg

ByOasen genåbner den 3. oktober

Den populære legeplads ByOasen på Nørrebro genåbner nu. Det sker, efter at den i næsten to år har været lukket, da jorden i området skulle renses. Derfor inviteres pressen nu til en fremvisning af området den 5. oktober.

I mange år har ByOasen været et samlingspunkt på Nørrebro. En bondegård i byen, hvor børn og barnlige sjæle har kunnet møde dyr, insekter og spændende planter.

Desværre var det nødvendigt at lukke ByOasen midlertidigt, idet det viste sig, at jorden, hvorpå den ligger, var foruret. Lige siden har der været stor interesse i at få renset op og genåbnet området. Den interesse har også skinnet igennem på Københavns Rådhus, hvor et flertal i 2021 besluttede at afsætte midler til formålet.

Nu kan ByOasen så genåbne, efter at oprensningen er afsluttet. Det sker den 3. oktober, hvor både dyr og personale er tilbage og klar til at tage imod de mange københavnere, der har savnet det grønne åndehul i De Gamles By.

”Jeg er enormt glad for, at det er lykkedes os at finde midlerne, så en oprensning kunne gennemføres hurtigst muligt. ByOasen har stor betydning for Nørrebro. Derfor var det ærgerligt, at det var nødvendigt at lukke, men jeg er sikker på, at det faktisk bliver en endnu bedre ByOase, vi kommer til at se, når alt er på plads,” siger Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod.

Dyr og personale har igennem hele perioden været genhuset i Nørrebroparken ved Hørsholmsgade.

Når de flytter tilbage den 3. oktober, så vil meget af ByOasen være som før, men der vil også være en del ændringer. Hele byggearbejdet er dog ikke tilendebragt endnu – blandt andet vil personalefaciliteterne formentlig først stå klart sidst på året.

Teknik- og Miljøforvaltningen har også fundet ekstra midler til blandt andet et udekøkken og en ny pergola. Det var ellers elementer, som oprindeligt var sparet væk pga. de stigende markedspriser på byggeri, men som altså alligevel bliver en del af ByOasen i de kommende måneder.

”Vi glæder os meget til, at vi kan flytte hjem igen. Vi har gået og talt ned til, at dagen kom, og det bliver stort, når de første københavnere igen træder ind ad porten til ByOasen. Vi er dog ikke helt på plads endnu med alt, og i første omgang opsætter vi skurvogne til personalet. Men når det hele står klart, så holder vi et stort arrangement for at markere, at ByOasen til den tid står fuldstændigt klar,” siger Lau Heidemann Pedersen, der er enhedschef for De Bemandende Legepladser i Københavns Kommune.

Rundvisning for pressen

I forbindelse med genåbningen, vil det være muligt for pressen at få en rundvisning på ByOasen den 5. oktober fra klokken 14. Her vil man kunne se og høre mere om ændringerne på pladsen, og få et indblik i legepladsens udvikling i den kommende tid.

Hvis man er interesseret i det eller har yderligere spørgsmål, så kan Teknik- og Miljøforvaltningens pressevagt kontaktes på telefon 2370 8090.

Den officielle indvielse af ByOasen vil finde sted i det nye år, når beplantning og de sidste elementer er endeligt færdigetableret.